© Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 2008

Sananvapauslaki,
Journalisti ja JSN

Otava-Kuvalehtien omistama laatulehti Hymy julkaisi numerossa 8/2008 elokuussa nimiluettelon, joka kansitekstin mukaan on "Mensan SALAINEN jäsenlista" ja aukeaman 36—37 pääotsikon mukaan "MENSAN UUSIN JÄSENLUETTELO PAIKKAKUNNITTAIN". Jutun ingressi puolestaan väitti: "Hymy julkaisee Suomen Mensa ry:n uuden jäsenluettelon. Olemme järjestäneet sen paikkakunnittain."

Vielä rajummin valehdeltiin lehden verkkosivuilla: "Siihen on koottu kaikki jäsenet, jotka on hyväksytty tähän 'nerojen eliittiseuraan'". Koska tällaista henkilörekisteriä, jossa siis väitetyllä tavalla myös kaikki yhdistyksestä viime 40 vuoden aikana eronneiden tai edesmenneiden jäsenten nimetkin olisivat mukana, ei yhdistyksellä ole eikä yhdistyslain ja henkilötietolain mukaan edes voisi olla, Hymyn väärentämä nimilista ilmeisesti on siis ainakin henkilörekisterilain vastainen.

Hymyn julkaisemassa nimilistassa on kuitenkin niin paljon yhtäläisyyksiä kyseisen yhdistyksen oikean jäsenluettelon kanssa, että lähteestä ei liene epäilystä. Epäselväksi sen sijaan jää se, minkä vuoksi ja millä perusteella hymylehden laatimasta nimilistasta oli jätetty pois 80 nimeä. Mahdollisesti oli rikottu myös tekijänoikeus- ja muita lakeja, koska sen oikean luettelon kansilehdelle oli ollut painettuna teksti "Tämän luettelon tiedot on tarkoitettu vain Suomen Mensa ry:n jäsenten käyttöön. Osittainenkin kopiointi tai tietojen luovuttaminen jäsenkuntaan kuulumattomille on kielletty."

Sananvapauslain perusteella ja Journalistin ohjeidenkin mukaan tiedotusvälineen pitäisi omatoimisesti oikaista perätön tai virheellinen tieto saatuaan asian oikean laidan selville:

["10 §, Vastineen ja oikaisun julkaisemisvelvollisuus

Vastaavan toimittajan on julkaistava vastine tai oikaisu maksutta ja ilman aiheetonta viivytystä asianmukaisessa laajuudessa ja samankaltaisella tavalla kuin vastine- tai oikaisuvaatimuksen perusteena oleva viesti."]

Alkuperäisen luettelon toimittajana lähetin Hymyn päätoimittajalle tiedoksi vastineen, jossa toin julki Hymy-nimilistan lukuisat virheet ja puutteet sekä sen, että väitetty lähde ei ollut näitä tietoja Hymylle luovuttanut. Minkäänlaista oikaisua ei lehti kuitenkaan ole julkaissut, eikä se myöskään ilmoittanut vastineen julkaisematta jättämisestä Sananvapauslain 11§:n edellyttämällä tavalla.

Tein siis 10.10.2008 kannanoton julkaisematta jättämisestä kantelun Julkisen sanan neuvostolle. JSN ei kuitenkaan ottanut asiaa käsiteltäväkseen.

Niinpä kirjoitin asiasta toimittajain ammattijärjestön Journalisti-lehteen otsikolla

Laittomasti laaditun henkilörekisterin tietojen tarkistamisvelvollisuudesta.

Lehti julkaisi kirjoitukseni numerossa 18/2008 lyhennettynä ja toimituksen räväkämmin otsikoimana:

"Jäsenlista" oli väärennös. (linkki)

Journalistin seuraavassa numerossa 19/2008 Hymyn päätoimittaja Esko Tulusto arvosteli sekä lehden menettelyä että allekirjoittanutta niin asiattomasti, että katsoin tarpeelliseksi lähettää Journalisti-lehdelle 7.11.2008 seuraavansisältöisen vastineeni:


[Kanervisto vastaa] Esko Tulustolle

Edustamansa median perinteitä noudattaen Hymyn päätoimittaja vastaa kritiikkiin loanheitolla, asiattomuuksilla ja suoranaisilla valheilla.

En ole esiintynyt "Mensan äänitorvena", vaan SJL:n jäsenenä ja luvatta julkaistun jäsenluettelon toimittajana. Tekijänoikeuslaissa määrätty luettelon suoja-aika on 15 vuotta. Jos 80 nimen omavaltainen poistaminen on Tuluston mielestä journalistista työtä, se tekee listasta laittoman henkilörekisterin.

Tuluston loman aikana päätoimittajan sijaisena esiintynyt J-T Tuomela ainakaan ei ollut tutustunut edes Mensan julkisiin sivuihin, koska hän väitti keskustelleensa asiasta "Mensan toiminnanjohtajan" kanssa. Järjestön nettisivuilta olisi selvinnyt, että yhdistyksellä ei ole tällaista toimihenkilöä. Luettelon laatijaksi lehteen merkitty toimitussihteeri Kristiina Selin puolestaan kiisti olleensa missään tekemisissä henkilötietojen luvattoman muuttelemisen kanssa.

Hymy rikkoi sananvapauslain 11. pykälää jättämällä ilmoittamatta lain tarkoittamalla tavalla määräajassa oikaisun julkaisematta jättämisestä tai siihen vaadittavista muutoksista. Rikosilmoitus ja JSN-kantelu koskivat vain tätä seikkaa, ei siis itse tekijänoikeusrikkomusta.

Viittaus laittomaan irtisanomiseeni Yhtyneistä Kuvalehdistä vuosia sitten on tässä yhteydessä täysin asiaton. Asia käsiteltiin loppuun Helsingin käräjäoikeudessa, ja siihen liittyneet seikat löytyvät yhä vaivattomasti internetistä. Niistä käy ilmi sekin, että tuolloin minulla ei ollut aavistustakaan Esko Tuluston toimimisesta asiassa takapiruna.

Olavi Kanervisto
Suomen Mensa ry:n oikean jäsenluettelon toimittajanaTätä kannanottoa Journalisti-lehti ei kuitenkaan ole julkaissut eikä myöskään ole ilmoittanut julkaisematta jättämisestä Sananvapauslain tarkoittamalla tavalla. Niinpä tein Journalisti-lehden menettelystä kantelun Julkisen sanan neuvostolle 8.12.2008.

Sen sijasta, että olisi ottanut kantelun käsiteltäväkseen, JSN oli kuitenkin ilmeisesti ollut yhteydessä suoraan Journalisti-lehden toimitukseen sillä seurauksella, että lehti lopulta joulukuussa numerossa 22/2008 julkaisi kannanotostani vain lyhennetyn versionsa tekstin viimeisestä kappaleesta.

Julkisen sanan neuvoston poikkeamista näin räikeästi omista toimintaperiaatteistaan ei voine ymmärtää muutoin kuin siinä valossa, että sen nykyinen puheenjohtaja Pekka Hyvärinen ja hymylehden päätoimittaja Esko Tulusto ovat entisiä työtovereita: Yhtyneitten Kuvalehtien ostettua vuonna 1988 Urpo Lahtiselta lehtitalon uusiksi johtotähdiksi mm. Hymyn, Doriksen, Jallun, Kallen ja Tekniikan Maailman myös Hyvärinen työskenteli päätoimittajana kyseisessä lehtitalossa, josta irtisanoutui sittemmin itse. Tiedossa ei ole, minkä vuoksi Hyvärinen nykyisessä toimessaan kohtelee myös Journalistiliiton äänenkannattajaa hellemmin kuin muita julkaisuja.

Tietotila Oy:n pääsivulle