(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1990

Jatkamme ohjelmien asennusta

Kaikkia maatila- ja yksityistalouden atk-tehtäviä varten ei välttämättä tarvita omaa, erillistä ohjelmaansa, mikäli perustyökaluksi hankitaan ns. monitoimiohjelma.

Tietokoneella voi kirjoittaa ja muokata tekstiä, laatia ja ylläpitää kortistoja eli tietokantoja, laatia kirjanpitoja, budjetteja sekä viljely- ja ruokintasuunnitelmia sekä muodostaa puhelinyhteyden esimerkiksi pankkeihin ja Maatalouden Laskentakeskuksen suurtietokoneeseen. Jokaista erityyppistä tehtävää varten pitäisi hankkia oma, erillinen ohjelmansa. Toinen mahdollisuus on valita monitoimiohjelma.

Ilmaisia ohjelmia?

Sekä erillis- että monitoimiohjelmia on tarjolla monenlaisia täysin ilmaisista public domain- tai shareware-pohjaisista ns. julkisohjelmista (joita siis on lupa käyttää ja kopioida sekä itselle että muille) kalliisiin kaupallisiin ohjelmapaketteihin.

Julkisohjelmien laatu on mikäli mahdollista vielä kirjavampi kuin kaupasta myytävien ohjelmien. Myös niiden joukossa on varsin laadukkaitakin. Niihin palataan myöhemmin tällä palstalla.

Ilmaisten ohjelmien pahin puute on se, että niihin ei yleensä ole saatavana suomenkielisiä ohjeita. Mikäli ohjelmilla ei pystytäkään tekemään kaikkea, mitä halutaan niin helposti kuin on kuviteltu, mistään ei tavallisesti saa neuvoja ja ohjeita eikä myöskään päivityksiä (korjauksia ja parannuksia) alkuperäiseen ohjelmaan.

Voiko ohjelma olla yleiskone?

Monitoimiohjelma on yleiskone, joka ei välttämättä tarjoa käyttäjälle yhtä monipuolisia käyttöominaisuuksia kuin vain yhteen tehtävään räätälöidyt erillisohjelmat eli sovellukset. Moni maatila ja pienyritys pystyy kuitenkin hoitamaan jopa kaikki konttorirutiininsa yhdellä ja samalla monitoimiohjelmalla.

Tällainen yleiskonekin saisi tietenkin olla halpa. Suomenkieliset käyttöohjeet ovat välttämättömät.

Valitsimme kokeilua varten kaupan hyllyltä halvimman tarjolla olleen ohjelman, jonka mukana sai täydelliset suomenkieliset ohjeet.

Aikaisemmin 1.500 markkaa maksanutta First Choice V.2.0 -ohjelmapakettia myytiin tammikuussa tarjoushintaan 450 markalla. Syy alennusmyyntiin oli tavallinen: Ohjelmasta oli viime vuoden lopulla ilmestynyt uusi, laajennettu versio V.3.0.

First Choice V.2.0 -ohjelmistoon sisältyy helppokäyttöinen tekstinkäsittelyohjelma (kirjoitusohjelma), taulukkolaskenta, tehokas kortisto-ohjelma (jota ohjekirja komeasti nimittää "tiedonhallinnaksi"), tietoliikenneohjelma modeemiyhteyksien luomiseksi, suppea grafiikkaohjelma erilaisten piirakoiden, pylväiden ja käyrien tulostamiseksi laskenta- aineistoista sekä englanninkielen oikeinkirjoituksen tarkistusohjelma synonyymisanastoineen.

Mitä monitoimiohjelmalla voi tehdä

Uusin versio First Choice V.3.0 sisältää muutamia teknisiä parannuksia. Maatilakäyttäjän ja muiden itse luotavia sovelluksia tarvitsevien kannalta kenties merkittävin piirre on tietokantaohjelman ns. korttien eli lomakepohjien helppo ja monipuolinen ohjelmoitavuus, mikä mahdollistaa muun muassa tietojen laskennan ja tarkistuksen heti kirjoitusvaiheessa sekä "mahdottomien", kuten pilkkuvirheellisten tietojen syöttämisen estämisen.

Ohjelmassa on nyt mukana parempi ja paksumpi suomenkielinen ohjekirja, sekä 5,25" että 3,5" levykkeet, valmiit tulostuksen määrittelyt 88:lle erimerkkiselle kirjoittimelle, tiedostojen muunnosohjelmat muita tekstinkäsittelyohjelmia varten, paremmin Lotus 1-2-3:n kanssa yhteensopiva taulukkolaskenta, tietokantojen taulukkokatselu ja -tulostus sekä monipuolisemmat makrotoiminnot.

Samankaltaisia piirteitä on toki useissa muissakin kortisto-ja monitoimiohjelmissa, mutta yhdessäkään ei vastaavia ominaisuuksia sekä suomenkielistä käyttöohjetta saa tällaiseen hintaan.

Siinä vaiheessa, kun tietokoneen käyttäjällä alkaa olla kalpea aavistus siitä, mitä edellä oleva luettelo tarkoitti ja olisiko siinä mainituilla ominaisuuksilla hänelle käyttöä, on hyvä tietää, että First Choicen maahantuoja tarjoaa edullisesti ohjelman päivittämistä eli vaihtamista uusimpaan versioon. Kaikki rekisteröidyt V.2.0-versiot saa vaihdetuiksi uusiin V.3.0-ohjelmistoihin vain 400 markan välirahalla, mikä on kohtuullista siihen nähden, että V.3.0:n ohjemyyntihinta oli tammikuussa 1.900 markkaa (alennettu sittemmin 1.500 markkaan).

Miten ohjelma asennetaan

Kaupasta ostetun ohjelman mukana tulee useimmiten enemmän tai vähemmän yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten se otetaan käyttöön eli "asennetaan". Kiintolevymikrossa toimenpide tarkoittaa yksinkertaisesti ohjelmatiedostojen kopiointia levykkeiltä kiintolevylle perustettuun alihakemistoon sekä eräiden perusasetusten, kuten näytön ja kirjoittimen tyypin ilmoittamista ohjelmalle.

First Choicen käyttöönotto-ohje on keskimääräistä parempi, ja sen mukaisesti toimien ensikertalainenkin todennäköisesti saa ohjelman toimimaan ensi yrittämällä. Epäonnistuminenkaan ei haittaa, koska ohjelmaa ei ole kopiosuojattu: Jos jotakin tehdään väärin, asennustoimet voi aloittaa alusta.

Seuraavia yleisohjeita noudattamalla vältytään vahingoilta kaikkia kopiosuojaamattomia ohjelmia asennettaessa:

1. Kirjoitussuojataan alkuperäislevykkeet ja tehdään niistä työkopiot (DISKCOPY-komennolla). Kirjoitetaan kopiolevykkeisiin nimi sekä järjestysnumero (esim. 1/3, 2/3 jne.). Laitetaan alkuperäislevykkeet varmaan talteen.

2. Perustetaan ohjelmaa varten kiintolevylle alihakemisto. First Choicea varten alihakemiston nimeksi voisi antaa esimerkiksi CHOICE tai FC. Alihakemisto perustetaan käskyllä MD (make directory). Siis: MD FC ja [Enter].

3. Vaihdetaan juuri perustettu alihakemisto oletushakemistoksi kirjoittamalla hakemistonvaihtokäsky: CD FC.

4. Kopioidaan ohjelmalevykkeiden (työkopioiden) sisältö juuri perustettuun alihakemistoon kirjoittamalla käsky COPY A:*.*. (Kopiointiohjelma näyttää kopioitujen tiedostojen nimet ja lopuksi ilmoituksen "xx file(s) copied".) Vaihdetaan levykettä ja toistetaan kopiointikäsky (nopeimmin [F3]-näppäintä painamalla), kunnes kaikki ohjelmalevykkeet on kopioitu.

5. Viimeisen asennuslevykkeen poistamisen jälkeen ohjelman voi käynnistää sen käyttöohjeesta ilmenevällä tavalla. Esimerkiksi First Choice käynnistetään kirjoittamalla ensin CD FC, sitten FIRST.

6. Valitsemalla ohjelman päävalikosta SETUP-toiminnon ohjelma sovitetaan siihen laitteistoon, johon se on asennettu. SETUP-ohjelmalla talletetaan tiedot mm. siitä, onko mikrossa mustavalko- vai värinäyttö, minkä merkkinen kirjoitin on käytössä ja mihin liittimeen sen kaapeli on kytketty.

Asennusohjelmat

Mikäli käyttöönotto-ohje suosittelee ohjelman asentamista INSTALL- tai ASENNA-komennolla, näin kannattaa yleensä menetellä. Asennusohjelmat kyselevät usein laitekokoonpanon ja suorittavat samalla SETUP-toimet. Jotkut ohjelmat mm. jättävät kopioimatta asennuslevykkeiltä tarpeettomat kirjoittimen- ja näytönmäärittelytiedostot säästäen siten kiintolevytilaa.

Muutamat asennusohjelmat muuttavat käyttäjän tai laitteiston myyjän aikaisemmin laatimia CONFIG.SYS- ja AUTOEXEC.BAT-tiedostoja tavalla, joka saattaa vaikuttaa muidenkin ohjelmien toimintaan. (Tämän voi todeta esim. komennoilla DIR AUTOEXEC.* ja DIR CONFIG.* ja tarkistamalla, ovatko tuonnimisten tiedostojen päiväykset ja kellonajat muuttuneet.)

Asennusohjelmat säästävät yleensä em. tiedostojen aikaisemmat versiot levylle esim. CONFIG.BAK- tai CONFIG.SAV -nimellä. Mahdolliset muutokset voi todeta kuvaruudusta kirjoittamalla ensin TYPE AUTOEXEC.BAK ja sen jälkeen TYPE AUTOEXEC.BAT. Kirjoittimella molemmat voi tulostaa peräkkäin vaikkapa komennolla PRINT AUTOEXEC.*.

Asennettuamme tämän todellisen monitoimityövälineen tutustumme tietenkin aluksi kaikessa rauhassa käyttöohjeen ja mallitiedostojen avulla sen käyttöön.

Ensi kerralla rakennamme ensimmäisen oman sovelluksen: Laadimme yksinkertaisen maatilatalouden veromuistiinpano-ohjelman käyttämällä hyväksi First Choicen tietokanta- ja taulukkolaskentaominaisuuksia.

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle