(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1990

Harjoitellaan perusasioita

Kun laitteet ja ohjelmat on asentanut ja testannut ammattinsa osaava myyjä, ei käyttäjän periaatteessa tarvitsi opiskella lainkaan DOS-nippelitietoutta. Mikäli käytössä on hyvä monitoimiohjelma kuten Aktiivitieto tai First Choice, jopa levykkeiden alustaminen eli formatointi sekä tiedostojen kopioinnit voidaan tehdä valikoista pelkästään koneen antamia ohjeita seuraten.

Edes taksikuskin ei välttämättä tarvitse tietää, miten auton moottori toimii (niin kauan kuin se toimii oikuttelematta). Myös oikein asennettua ja säädettyä tietokonetta voidaan käyttää tehokkaasti tietämättä juuri mitään sen käyttöjärjestelmästä.

Tietokonetta ei pidä pelätä

DOS-peruskomentojen käyttämistä kannattaa harjoitella turvallisessa ympäristössä - ei esimerkiksi kiintolevyn käyttöjärjestelmähakemistossa.

DOS-komento annetaan kirjoittamalla se näppäimistöllä – voit käyttää joko pieniä tai isoja kirjaimia. Lyöntivirheet voit korjata peruutusnäppäimellä (<———). Komentorivi lopetetaan aina Enter-näppäintä painamalla.

Ei haittaa, vaikka teet kirjoitusvirheitä. Jos tietokone ei ymmärrä väärin kirjoitettua komentoasi (so. se ei löydä kyseistä käskyä komentotulkista tai sennimistä ohjelmaa oletushakemistosta), se ilmoittaa tästä viestillä Bad command or file name, huono komento tai tiedostonimi.

Jotta ei olisi mitenkään mahdollista muuttaa tai tuhota koneen käyttöjärjestelmään tai ohjelmiin liittyviä tärkeitä tiedostoja, tehdään harjoittelua varten kokeilulevyke – lerppu tai korppu – jota käytetään ainoastaan tähän tarkoitukseen.

Mikäli laitteen valmiusmerkki eli kehote ei sisällä kaksoispistettä ja kenoviivaa (\), vaihdetaan se harjoittelun ajaksi sellaiseksi komennolla prompt $p$g. Näin laite näyttää aina komentorivin alussa senhetkisen oletushakemiston (johon laatimasi tiedostot talletetaan).

Harjoittelulevykkeen alustaminen

Levykkeen alustamista voisi verrata viivojen vetämiseen tyhjälle paperiarkille ennen sille kirjoittamista. Paperin laadusta riippuu, miten tiheässä rivit enintään voivat olla tietojen säilyttämiseksi lukukelpoisina. Viivojen lukumäärä puolestaan asettaa rajat sille, miten paljon yhdelle arkille saadaan mahtumaan tietoa.

Otetaan siis joko uusi, tyhjä levyke tai vanha, tarpeettomia tiedostoja sisältävä tallennusväline ja alustetaan eli formatoidaan se. Kirjoitetaan DOS-komento FORMAT A: (= "Alusta levyke A:-asemassa)" ja painetaan Enter-näppäintä.

Alustusohjelma kehottaa nyt englanniksi sijoittamaan formatoitavan levykkeen A:-asemaan ja painamaan Enter-näppäintä. Työnnetään siis levyke paikoilleen, suljetaan salpa (jos sellainen on) ja painetaan ohjeen mukaisesti vielä kerran Enter-näppäintä.

(Jos koneeseen on asennettu PC-TOOLS-apuohjelmapaketti, laite pyytää vielä varmistusta formatointikäskylle kirjoittamalla englanniksi: YES. Minkä tahansa muun näppäimen painaminen peruuttaa aiotun alustamisen.)

On hyvä tapa liimata levykkeeseen pakkauksen mukana tuleva tarraetiketti vasta sen jälkeen, kun levyke on alustettu. Näin et koskaan erehdy varmuuskopiota ottaessasi tarjoamaan koneelle toimimatonta eli alustamatonta diskettiä.

Ja sitten kokeilemaan...

Formatoituaan levykkeen mikrotietokone raportoi sen kunnon ilmoittamalla, paljonko levyllä on kaikkiaan tilaa ja kuinka monta merkkiä sille on mahdollista tallentaa (esim. "1457664 bytes available on disk"). Molemmat luvut saisivat kernaasti olla yhtä suuret.

Mikäli formatointiraportissa on rivi "xxxx bytes on bad sectors", levykkeeltä on löytynyt virheellisiä kohtia, jotka alustusohjelma on merkinnyt levyn käyttäjälle näkymättömään ns. FAT-tiedostoon. Tällainen levyke ei ole suinkaan käyttökelvoton. Se soveltuu kaikkeen muuhun käyttöön paitsi ei identtisen kopion valmistamiseen "diskcopy"-komennolla.

Kirjoittamalla "DIR A:" mikro näyttää levykkeelle annetun elektronisen nimen (label) ja luettelon siinä olevista tiedostoista (Directory of A:\). Vasta-alustetun levyn sisällysluettelo sisältää vain rivin File not found (tiedostoa ei löydy).

Antaaksesi levykkeelle nimen kirjoitat komennon LABEL A: Enteriä painettuasi saat ruudulle tekstin: Volume in drive A has no label Volume label (11 characters, ENTER for none):

Nyt voit kirjoittaa enintään 11 merkin mittaisen nimen, esimerkiksi HARJOITTELU. Levyaseman valon vilkahtaminen kertoo ohjelman kirjoittaneen nimen levylle.

Käskyllä VOL A: mikro näyttää nyt A:-asemassa olevan disketin elektronisen nimen: Volume in drive A is HARJOITTELU.

Sisällysluettelon tulostuskäsky DIR näyttää myös aina levykkeen nimen. Kirjoittamalla DIR A: ruudulle tulostuu: Volume in drive a is HARJOITTELU File not found.

Vaihda viimeistään tässä vaiheessa oletushakemistoksi A: komennolla a: ja Enter. Huomaat valmiusmerkin vaihtuvan merkiksi A:\>.

Laaditaan ja poistetaan tiedostoja

Tiedostojen laatimiseen on toki parempia välineitä kuin pelkän käyttöjärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet. Jokaisen mikron perusvarustukseen pitäisikin kuulua yksinkertainen, tehokas ja halpa kirjoitusohjelma (tekstinkäsittelyohjelma). Se ei saa olla niin laaja ja vaikeasti opittava, että hienot ominaisuudet jäävät hyödyntämättä.

Silti on hyvä tietää, että ilman kirjoitusohjelmaakin voidaan laatia, täydentää ja tulostaa tiedostoja.

DOS-komento voi näet sisältää lisämääritteitä, kuten tiedoston tai laitteen nimen tai tulostuksen ohjauksen.

Yksinkertainen tiedosto voidaan luoda kirjoittamalla DOS-komento COPY CON TIEDOSTO ja painamalla Enter.

Kirjoita muutama rivi tekstiä ja paina sitten F6-näppäintä. Ruudulle ilmestyy merkki ^Z eli Ctrl-Z ja tekstisi kirjoittuu levykkeelle nimellä TIEDOSTO. (Voit todeta toiminnan levykeaseman merkkivalosta, joka palaa tallennuksen ajan.)

Voit varmistua tiedoston olemassa olosta myös tulostamalla ruudulle hakemistolistauksen DIR-komennolla.

Teksti voidaan tulostaa kuvaruudulle kirjoittamalla joko TYPE TIEDOSTO (kirjoita tiedosto) tai COPY TIEDOSTO CON (kopioi tiedosto näytölle).

Voit tulostaa tekstin paperille kirjoittamalla COPY TIEDOSTO PRN (=kopioi tiedosto kirjoittimelle).

Parempi tapa on kuitenkin kirjoittaa: PRINT TIEDOSTO. Ohjelma kysyy: Name of list device [PRN]: eli "onko tulostuslaitteen nimi PRN" (rinnakkaisporttiin kytketty kirjoitin). Enter-näppäintä painamalla annat myöntävän vastauksen.

Huomaat, että komennolla COPY CON TIEDOSTO kirjoitin tulosti tiedoston sisältämät rivit, mutta ei syöttänyt paperia ulos. PRINT-komento sitä vastoin vaihtaa aina uuden lomakkeen.

Harjoitellaan laitenimiä

Opittuamme DOS-komentojen yleisen rakenteen kokeilemme vielä tulostamista näytöltä suoraan kirjoittimelle: COPY CON PRN.

Kirjoitamme ruudulle tekstirivejä - esimerkiksi kirjekuoreen tulostettavan nimen ja osoitteen - ja sijoitamme paperin tai kirjekuoren paikoilleen tulostuslaitteeseen. F6-näppäintä painamalla kuvaruudulla näkyvät tekstirivit siirtyvät paperille.

Myös komennolla ECHO tekstiä voi lähettää rivi kerrallaan tiedostoon tai kirjoittimelle. Kirjoittamalla ECHO Näytä tämä teksti kone vastaa: Näytä tämä teksti.

Kirjoittamalla ECHO Tulosta tämä teksti > PRN saadaan kolme sanaa siirtymään suoraan paperille.

ECHO-käskyllä voi myös luoda ja täydentää tiedostoja. Komennolla ECHO Kirjoitetaan tämä levylle > tiedosto.2 sanat tallennetaan levylle nimellä TIEDOSTO.2.

Voit tarkistaa asian kirjoittamalla DIR, niin huomaat levylle ilmestyneen tämännimisen tiedoston. (DIR-komento ei näytä nimen yhdeksäntenä merkkinä olevaa pistettä, mutta se on silti muistettava aina kirjoittaa: Komennolla TYPE TIEDOSTO.2 näet, että mainitut kolme sanaa todellakin ovat tiedostossa.)

Oikealle osoittava väkänen eli "suurempi kuin" -merkki ‚>‚on siis tulostuksenohjausmerkki.

Kirjoittamalla uudelleen Echo kirjoitetaan tämäkin levylle > tiedosto.2 huomaat ensimmäisen rivin kadonneen ja tulleen korvatuksi uudella.

Jos tarkoituksesi oli täydentää tiedostoa tuhoamatta siinä ennestään ollutta tietoa sinun on kirjoitettava kaksi tulostuksenohjausmerkkiä peräkkäin: echo lisätään tämä edelliseen >> tiedosto.2

Ja jälleen tiedosto.2 voidaan tulostaa joko kuvaruudulle TYPE-käskyllä tai kirjoittimelle PRINT-käskyllä.

Tulostuksenohjaus toimii muidenkin DOS-käskyjen yhteydessä. Esimerkiksi komennolla dir >> luettelo saadaan sisällysluettelo kirjoitetuksi levylle tiedostoon nimeltä luettelo. Komento dir > prn tulostaa sisällysluettelon kirjoittimella.

Poistetaan turhat tiedostot

Komennolla chkdsk voidaan tarkistaa levyn kunto sekä se, miten paljon sillä olevat tiedostot vievät tilaa. Laitteesi DOS-versiosta riippuen muutaman rivin mittainen tekstitiedosto saattaa varata levyltä 512 tavun eli merkin mittaisen tai jopa 4.096 tavun pituisen alueen (esimerkissämme 1.024 tavua).

Salaperäinen "0 bytes in 1 hidden files" (nolla tavua yhdessä piilotiedostossa) -rivi tarkoittaa levykkeelle antamaamme nimeä (label), joka ei siis vie lainkaan tilaa levyltä.

Hyödyttömiä harjoittelutiedostoja ei ole syytä säilyttää levyllä. Ne voidaan poistaa yksi kerrallaan DEL-käskyllä kirjoittamalla ensin del tiedosto, sitten DEL tiedosto.2 (ja Enter).

Nopea, mutta vaarallinen tiedostojen tuhoamistapa on käsky DEL *.* eli poista kaikki. Ohjelma kysyy englanniksi: Are you sure (Y/N)? (oletko varma?) ja Y-vastauksen saatuaan poistaa kaikki tiedostot.

Kaiken tuhoavaa käskyä käytettäessä on aina varminta tarkistaa edeltävällä DIR-käskyllä, mitkä kaikki tiedostot tulevat tuhoutumaan. Ja ellet ole ehdottoman varma siitä, että työskentelyhakemisto on tarkoittamasi eli tässä A:\, voit varmuuden vuoksi kirjoittaa käskyn muodossa DEL A:\*.* eli tuhoa kaikki A:-levyaseman juurihakemistossa olevat tiedostot.

KUVATEKSTI:

Harjoitteluohjeen mukaisesti toimiessasi tietokoneen ruudulla pitäisi näkyä suurin piirtein tämännäköisiä rivejä. Mikäli Enter-näppäimen painalluksen jälkeen saat virheilmoituksen "Bad command or file name" tarkista, oletko kenties kirjoittanut jonkin komennon virheellisesti!

C>prompt $p$g
C:\>format a:
Insert new diskette for drive a:
and strike ENTER when ready
(Head: 0... Cylinder: 0... jne.)
Format complete
362496 bytes total disk space
362496 bytes available on disk
Format another (Y/N)?n
C:\>label a:
Volume in drive A has no label
Volume label (11 characters, ENTER for none)?
harjoittelu
C:\>vol a:
Volume in drive a is HARJOITTELU
C:\>dir a:
Volume in drive A is HARJOITTELU
Directory or A:\
File not found
C:\>a:
A:\>copy con testi.1
Tämä teksti menee tiedostoon,
jonka nimi on TESTI.1
^Z
1 file(s) copied
A:\>dir
Volume in drive A is HARJOITTELU
Directory of A\
TESTI 1 54 05.07.90 18.05
1 File(s) 361472 bytes free
A:\>copy testi.1 prn
1 File(s) copied
A:\>type testi.1
Tämä teksti menee tiedostoon,
jonka nimi on TESTI.1
A:\>print testi.1
Name of list device [PRN]:
Resident part of PRINT istalled
A:\TESTI.1 is currently being printed
A:\>copy con prn
Tämä teksti menee suoraan kirjoittimelle.
Myös tämä rivi painettuani [F6]-näppäintä.
^Z
1 File(s) copied
echo Tämäkin mene kirjoittimelle >prn
A:\> echo Tämä on toinen koe > testi.2
A:\>dir
Volume in drive A is HARJOITTELU
Directory of A:\
TESTI 1 54 05.07.90 18.05
TESTI 2 21 05.07.90 18:12
2 File(s) 360448 bytes free
A:\>echo lisätään tämä rivi >> testi.2
A:\>type testi.2
Tämä on toinen koe
Lisätään tämä rivi
A:\>print testi.2
A:\TESTI.2 is cirrently being printed
A:\>chkdsk
Volume HARJOITTELU created 5 Jun 1990 18:00
362496 bytes total disk space
0 bytes in 1 hidden files
2048 bytes in 2 user files
360428 bytes available on disk
654336 bytes total memory
524576 bytes free
A:\>del testi.*
A:\>dir a:
Volume in drive A is HARJOITTELU
Directory of A:\>
File not found
A:\>

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle