(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1990

Ohjelmien ostaminen ulkomailta

Myös tietokoneet ja -ohjelmat ovat Suomessa selvästi kalliimpia kuin muissa länsimaissa. Kannattaisiko maatilan mikrotietokoneet ja niiden ohjelmat siis hankkia ulkomailta?

Kielitaitoinen viljelijä kenties pärjäisi joten kuten ohjelmien vieraskielisten käyttöohjeiden ja valikkojen kanssa. Sormi menee kuitenkin suuhun viimeistään siinä vaiheessa, kun ohjelma alkaa tiedustella laskenta-arvoja eekkereinä, barreleina ja busheleina hehtaarien ja hehtolitrojen sijasta.

Suomentaminen kuuluu maahantuojalle

Muutamat mm. maatalouden kaupallisessa neuvonnassa käytetyt ohjelmat ovat jo tuontitavaraa.

Maahantuojan velvollisuuksiin kuuluu paitsi ohjelman toiminnan ja loogisuuden tarkistaminen Suomen olosuhteita vastaavaksi, myös sekä ohjekirjan että tietokoneen ruutuun tulostuvien otsikoiden ja viestien suomentaminen.

Valitettavasti käytössä on jo sellaisiakin ohjelmia, joissa suomentaminen on laiminlyöty tai toteutettu vain puolittain. On ikävää, että pari tuhatta markkaa maksavan, muutoin käyttökelpoisen ja virheettömästi laskevan rehustuksen suunnitteluohjelman sisäänrakennetut ohjeet tulostuvat kuvaruutuun tanskankielellä.

Äskettäin Suomessa esitelty ruotsalainen maatilan ravinnelaskelmaohjelma puolestaan ilmoittaa tulokset sellaiseksi seoslannoitteeksi muunnettuna, jota Kemiran Y-lannosvalikoimaan ei sisälly. Käytä siinä sitten tulosteita hyödyksi.

Tuonti ei ole vaikeaa

Entäpä muut kuin maatalouden erityistarpeita varten laaditut ohjelmat – kannattaisiko niiden hankinta maan rajojen ulkopuolelta? Tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja kortisto-ohjelmat sentään lienevät perusrakenteeltaan samanlaisia kaikkialla.

Tähän voitaneen vastata myöntävästi. Miksi tosiaan käyttäjän pitäisi maksaa lähes viisi tuhatta markkaa vaikkapa WordPerfect-tekstinkäsittelyohjelmasta, jonka yleinen myyntihinta esimerkiksi USA:ssa on alle 200 dollaria?

Ohjelmien ostaminen ulkomailta ei ole vaikeaa – ei ainakaan yhtä monimutkaista kuin traktoreiden tai puimureiden omatoiminen maahantuonti. Vaivattominta se on kansainvälistä maksukorttia kuten VISAa käyttämällä. Tilauksen yhteydessä ei tällöin lähetetä ulkomaanrahan määräistä shekkiä, vaan luottokortin numeron ilmoittaminen riittää.

Ainakin yhdysvaltalaisista ohjelmistotaloista toimitukset Suomeen hoituvat parin, kolmen viikon toimitusajalla. Dollarin kurssin ollessa noin neljä markkaa sadan taalan ohjelma maksaa Suomeen tilattuna siis vain noin 400 markkaa. Viides satamarkkanen tosin hupenee pakollisiin tuontikuluihin: tulliin, tasausveroon ja liikevaihtoveroon.

Paljonko voidaan säästää?

Suositun levyhuolto- ja monitoimiohjelman PC Toolsin uusin versio 6.0, jolla pystyy muun muassa lähettämään ja ottamaan vastaan telefax-sanomia, maksaa Suomessa 1.150 mk. Ohjelman entisen englanninkielisen version päivittäminen eli vaihtaminen uuteen suomenkieliseen maksaa puolet uuden ohjelman hinnasta eli 550 markkaa. Päivittäminen edellyttää alkuperäisten levykkeiden palauttamista maahantuojalle.

Yhdysvalloissa saman ohjelman yleinen vähittäismyyntihinta on 69—85 dollaria. Ohjelman valmistaja päivittää sen eli myy vanhojen versioiden omistajille uusimman version 30 dollarilla eli 120 markalla. Päivityshinta edellyttää ohjekirjan kansilehdestä leikatun kappaleen liittämistä tilaukseen. Vanhoja levykkeitä tai ohjekirjoja ei tarvitse palauttaa.

PC Tools -ohjelman 7 cm:n paksuinen myynti/päivityspakkaus sisältää yhdeksän levykettä ja kolme kirjaa. Se painaa noin kaksi kiloa, joten sen lähetyskulut Yhdysvalloista Suomeen ovat 26 dollaria eli noin 104 markkaa.

Tämänhintaisen ohjelman tulli on 7 markkaa ja ns. tasausvero kaksi markkaa. Liikevaihtovero, joka lasketaan em. kuluilla korotetusta maahantuontihinnasta, on 47 markkaa. Pakolliset kotimaiset lisäkulut nostavat siten hintaa yhteensä 56 markkaa.

Yhdysvalloista tilatun päivityspakkauksen kokonaishinnaksi tulee siten 280 markkaa eli hieman yli puolet suomalaisen maahantuojan ilmoittamasta.

On kuitenkin huomattava, että Suomessa myytävään ohjelmaan sisältyvät suomenkieliset käsikirjat. Itse ohjelma on kuitenkin täsmälleen sama eli englanninkielinen versio.

Huoltokin pelaa

Ohjelmansa ulkomailta ostava ottaa tietoisesti riskin. Entäpä, jos ohjelmapakkaus on vikaantunut matkalla?

Kirjoittajan kokemusten mukaan ainakin suuret, alan lehdissä ilmoittelevat ohjelmistotalot hoitavat hommat kunnialla.

Erään suuren ja kalliin ohjelman 14 asennuslevykkeestä yksi osoittautui toimimattomaksi. Viallinen korppu palautettiin kirjekuoressa valmistajalle USA:aan. Kahden viikon odotuksen jälkeen paluupostissa saapui täydellinen, virheetön viiden asennuslevykkeen sarja.

Kaukoidästä?

Kuten musiikkiäänitteistä ja videokaseteista, myös tietokoneohjelmista saattaa olla kaupan myös laittomia ns. piraattikopioita. Eräistä kaukoidän maista välitetään yhä tällaisia Suomeenkin saakka.

Esimerkiksi WP-kirjoitusohjelman täydellisine käsikirjoineen saa alle 300 markan, Lotus Symphonyn 500 markalla. Uskomattoman edullisista hinnoista on kuitenkin pääteltävissä, että ohjelman todellinen oikeudenomistaja ei liene saanut osuuttaan.

Ohjelmat lähetetään tyypillisesti kahdessa pakkauksessa, joista toisessa ovat levykkeet ja toisessa (ilmeisesti näköisvedoksina jälkipainatetut) alkuperäisen näköiset käsikirjat. Kun kummassakaan lähetyksessä ei ole täydellistä ohjelmaa, vaan sisällöksi ilmoitetaan "esittelyaineistoa", Suomen tulliviranomaiset eivät välttämättä hoksaa lisätä hintaan edes liikevaihtoveroa.

Vaikka tällä lailla kaupitellut ohjelmat useimmiten lienevät virheettömiä, uudehkoja versioita ja ohjekirjatkin ovat täysin siistejä ja luettavia, laittoman kopion tilaaja ei kuitenkaan voi koskaan olla täysin varma edes siitä, toimivatko ohjelmat oikein, vai saiko hän kenties kaupanpäällisenä tietokoneviruksen (esim. pakistanilaiset Lotus 1-2-3 -kopiot!). Kirjoittajan kaukoidästä tilaamat piraattiohjelmat tosin ovat osoittautuneet täysin identtisiksi Suomessa myynnissä olevien vastaavien versioiden kanssa.

Laittomien ohjelmakopioiden hankkiminen ja käyttö muuhun kuin enintään kokeilutarkoituksiin on silti moraalisesti vähintään yhtä arveluttavaa kuin suomalaisten ohjelmistokauppiaiden 2–3-kertaiset ylihinnat.

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle