(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1991

Levykevirheet

Yritettäessä lukea levyä tai kirjoittaa levylle mikron ruutuun tulee ilmoitus "General failure error" tai "Read error in file" tai "Non-system disk or disk error". Mitä tehdä?

Levykkeet eli kalvolevyt ovat PC:n käyttäjille tutuin ja turvallisin väline ohjelmien ja niillä laadittujen tiedostojen pysyvään säilyttämiseen. Niitä on kohdeltava varoen, jotta tallenteet säilyvät ja ovat tarvittaessa palautettavissa käyttöön.

Levykkeet ovat mekaanisesti kohtalaisen kestäviä. Pienikin naarmu tai sormenjälki tallennusalueella saattaa kuitenkin tehdä arvokkaat tiedostot pysyvästi lukukelvottomiksi.

Käsittele 13 cm levykkeitä eli lerppuja aina puhtain käsin. Säilytä ne suojataskuissaan, äläkä milloinkaan kosketa sormin levykkeen lukuaukosta pilkottavaan pintaan!

Muovikuoriset 9 cm korput ovat mekaanisesti hieman kestävämpiä. Jousella varustettu suojalevy peittää lukuaukon aina, kun levyke poistetaan levyasemasta. Korput ovat silti arkoja mm. magneettikentille, joten levykkeitä ei koskaan pidä asettaa esimerkiksi television, stereokaiuttimen tai puhelimen päälle.

Virheilmoitukset

Kun käyttöjärjestelmä ei pysty lukemaan levyä tai sillä olevaa tiedostoa, se ilmoittaa tästä käyttäjälle englanninkielisin virheilmoituksin (IBM:n DOS 4.0-versiossa suomeksi). Tekstistä pitäisi käyttäjän osata päätellä vian syy ja mahdollisuudet sen poistamiseen.

Tavallisimmat levyvirheilmoitukset DOS 3.x-käyttöjärjestelmissä ovat seuraavat:

General failure error reading drive C:
— Kiintolevylläsi on paha vika, josta tuskin selviydyt ilman asiantuntijan apua. Toivottavasti varmistuskopiolevykkeesi ovat kunnossa ja ajan tasalla!

General failure error reading drive A:
– Levykeasemasi ei toimi (epätodennäköisin mahdollisuus).

– Levykkeesi on alustamaton tai vahingoittunut. Formatoi se ennen käyttöönottoa.

– Levyke ei ole DOS-levyke, vaan alustettu jollakin muulla kuin PC-mikrolla, mahdollisesti Macintoshilla. (Mikäli et tarvitse sillä mahdollisesti olevia tiedostoja, voit formatoida sen DOS-levykkeeksi.)

– Levyke on DOS-levyke, mutta alustettu tiheydelle, jota mikrosi levykeasema ei pysty lukemaan. (Nykyisten AT- eli 286-koneen levyasema formatoi 13 cm HD-levykkeen 1,2 megatavun kapasiteetille, mutta vanhat PC:t pystyvät käsittelemään vain 360 kilotavun DD-levykkeitä. Vanhojen kotikoneiden ja pienimpien sylimikrojen korppuasemat pystyvät käyttämään ainoastaan 720 kilotavun tiheydelle alustettuja levykkeitä, kun useimmat uusista laitteista alustavat korpun 1,44-megatavuiseksi.)

Virheilmoitus saattaa aiheutua myös siitä, että suurempaa tallennustiheyttä varten valmistettu, HD-tunnistusaukolla varustettu korppu on alustettu 720 kilotavun levyasemassa tai 720 kilon tallennustiheydelle tarkoitettu tunnistusreiätön DD-korppu on IBM:n tai Toshiban levykeasemassa alustettu virheellisesti 1,44 MB tiheydelle.

Toisin kuin jopa alan kirjallisuudessa yhä virheellisesti uskotellaan, 1,44 megatavun levykeasemat ei suinkaan ole vasta DOS 3.3 -käyttöjärjestelmän myötä tullut ominaisuus. Mm. kotimaiset Mikro-Mikot käsittelivät HD-korppuja virheettömästi DOS 3.2-käyttöjärjestelmällä jo vuonna 1987. Sitä vastoin mm. IBM ehti markkinoida ainakin kaksi laitesukupolvea AT-mikroja DOS 3.3:n kera ilman, että 1,44 MB levyjen käyttö niissä olisi vieläkään mahdollista.

Virheellisesti alustetun korpun lukukelpoiseksi saattaminen selostettiin Mikropalstalla elokuussa 1990.

Non-System disk or disk error Replace and press any key
– Mikroa käynnistäessäsi A:-levyasemassa on ollut levyke, jolla ei ole käyttöjärjestelmätiedostoja. Vaihda tilalle DOS-järjestelmälevyke tai, mikäli mikrossasi on kiintolevy, poista levyke ja paina jotakin näppäintä.

Non-DOS disk tai Probable non-DOS disk Continue (Y/N)?
– Käytössäsi oleva DOS-versio ei tunnista levykkeen alustusta tai levykkeen FAT eli tilanvaraustaulukko on vahingoittunut.

Invalid disk change
– Olet vaihtanut levykettä levyasemassa kesken ohjelman, joka on lukenut levyltä tietoa ja yrittää nyt kirjoittaa sitä takaisin samaan tiedostoon. (Tämä on eräs varmimmista tavoista tuhota levykkeen tilanvaraustaulukko ja tehdä kaikki levykkeellä olevat tiedot käyttökelvottomiksi!)

Write protect tai Attempted write-protect violation
– Käyttämäsi levyke on kirjoitussuojattu. Sulje suoja-aukko tai poista suojateippi.

Disk error reading FAT ja File allocation table bad
– Levykkeesi tilanvaraustaulukko on osittain lukukelvoton. Käytä CHKDSK-ohjelmaa ja yritä kopioida tiedostot toiselle levykkeelle.

Disk unsuitable for system disk
–Levyke on sen verran vajaatoiminen (ehkä täysi), että et voi kopioida sille käynnistystiedostoja (SYS-komennolla).

Read error in xxx
– Nimetty tiedosto osittain lukukelvoton.

Onnistuiko varmuuskopiointi?

Mistä muusta kuin levykeaseman valon palamisesta tietää, että kopioitaessa tiedostoja BACKUPilla tai XCOPYlla ne todellakin tallentuvat virheettömästi levykkeelle?

Komennoilla DIR A: tai CHKDSK A: /V saa selville vain sen, että tietyn nimiset tiedostojen ovat olemassa. Mutta ovatko ne myös lukukelpoisia ja palautettavissa, onkin eri juttu.

Markkinoilla on kaupallisia ohjelmia levykkeiden kunnon tutkimiseen. Ne ovat kuitenkin kalliita ja konstikkaita ja edellyttävät useimmiten englanninkielen taitoa.

Käyttöjärjestelmässä on kuitenkin komento, jonka avulla voi helposti tarkistaa varmistuskopiotiedostojen virheettömyyden: DOS-käskyllä COPY A:*.* NUL tietokone lukee levykkeeltä kaikki tiedostot ja kopioi ne "ei-minnekään" testaten samalla, että kaikki ovat lukukelpoisia. Tiedostojen nimet näytetään ruudulla, ja levykkeen lukemisen onnistuttua ohjelma ilmoittaa: 1 file(s) copied. Kaikki on siis kunnossa.

Jos jokin tai jotkut tiedostoista ovat jostakin syystä lukukelvottomia, ohjelma pysähtyy tiedoston nimen kohdalle näyttämään englanninkielistä virheilmoitusta Data error reading drive A tai Sector not found error reading drive A: Abort, retry, fail? Tästä tiedämme, että ainakin kyseinen tiedosto on syytä kopioida uudelleen joko eri levykkeelle samalla tai samalle levykkeelle eri nimellä.

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle