(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1991

Maatalousohjelmia testattu

Työtehoseura valittiin maatalousalan järjestöjen yhteisellä päätöksellä vuonna 1984 paikaksi, jossa maatiloille tarkoitetut tietokoneohjelmat puolueettomasti testattaisiin. Siitä lähtien testiraportteja onkin valmistunut keskimäärin yhden kappaleen vuosivauhdilla. Kuluvan vuoden työlistalla on Maatalousneuvos, jota koskeva tiedote ei tätä kirjoitettaessa ollut vielä ilmestynyt.

Helmikuussa 1985 julkaistu "Maatalous-atk:n ohjelmatuotteiden testausperusteet" -tiedote on yhä käyttökelpoinen ohje ohjelmien arvioimiseksi ja testiraportin jäsentelyksi. Ylivieskan teknillisen oppilaitoksen Maatalousautomaatioyksikkökin on käyttänyt sitä pohjana testatessaan tänä vuonna neljä ennen arvostelematonta maatalouden kirjanpito-ohjelmaa.

YTOL:n Maatalousautomaation tutkimus- ja tuotekehitysyksikön projektityönä syntyneen julkaisun sisällöstä yli puolet koostuu kirjanpito-ohjelmien testiraporteista, jotka on siis laadittu Työtehoseuran testausperusteiden mukaisesti. Kokeilluista ohjelmista kaksi oli maatalouden taloushallinta- ja tuotannonohjausohjelmia, kaksi pelkkiä kirjanpito- ja budjetointiohjelmia. Kaikista oli käytössä vuonna 1991 myynnissä ollut versio.

Kaikki kokeillut kelvollisia

Ohjelmat arvosteltiin Työtehoseuran pistelaskujärjestelmän mukaisesti niin, että jokaiselle ohjelmalle annettiin yleisarvosana sekä erikseen arvosanat suorituskyvystä, tuesta, ohjeista ja käsikirjoista, monipuolisuudesta, suojauksista ja varmistuksista, käyttäjäliitynnästä, tulosteista, luotettavuudesta sekä käyttöarvosta yleensä. Eniten käytetty arvosana oli hyvä, ja yksikään ohjelma ei saanut tyydyttävää huonompaa arvostelua miltään osin. Niin ikään yhdestäkään ohjelmasta ei löydetty toimintavirheitä eikä muitakaan vakavia puutteita.

Pelkistä kirjanpito-ohjelmista Softsalo Oy:n Tilituki 3.0 -ohjelma (2.300 mk + budjetointi 900 mk) sai kolme yhteispistettä enemmän kuin MKL:n Varma (2.500 mk). Käyttöaluesuosituksena todettiin Tilituki-ohjelman sopivan erittäin hyvin maatalouskirjanpitoon, kannattavuusseurantaan ja budjetointiin. Veroilmoitusten tulostaminen suoraan kaavakkeelle oli testaajan mielestä hyvä ominaisuus, joka vapauttaa käsin tapahtuvasta kopiointityöstä.

Varma-ohjelma todettiin hyväksi perustyökaluksi maatilan verokirjanpitoon ja budjetointiin. Tilinpäätöstulosteet katsottiin käyttöarvoltaan hyviksi, ja veroilmoituslomake 2:ta tekstiltään vastaavan tulosteen todettiin verolautakunnasta riippuen ehkä kelpaavan varsinaisen allekirjoitetun kakkoslomakkeen korvaajaksi.

Käytetyn ohjelmointikielen (Turbo Pascal) vuoksi kummallakin ohjelmalla suurin mahdollinen tositteiden lukumäärä tilikaudella on 32.767 kpl, mikä lienee vähintäänkin riittävä.

"Raskas sarja" myös tasaväkinen

Jos Tilituki- ja Varma-ohjelmia verrataan keskenään pelkkinä kirjanpito-ohjelmina, niin vastaavasti hieman kalliimmat ja monipuolisemmat taloushallintaohjelmistot Aktiivitieto (3.500 mk) ja Maatilan Saldo (4.200 mk) olivat testiraporttien perusteella myös keskenään hyvin tasaväkisiä. Eri ominaisuuksista annetut arvosanat yhteen laskemalla Aktiivi voittaa vain yhdellä pisteellä, joten käyttäjän kannalta kyse lienee lähinnä mielipide-eroista.

Sekä Aktiivitiedon että Maatilan Saldon todetaan soveltuvan hyvin sellaisille tiloille, joilla on tarvetta seurata tilan ja tuotantotoiminnan kannattavuutta normaalia tarkemmin. Kummankin ohjelman hintaan sisältyy yhden päivän käyttäjäkoulutus.

Saldo-ohjelmiston valmistaja on kuitenkin jostakin syystä päättänyt jäädyttää hyvän tuotteensa jatkokehityksen ja ilmoittaa lopettavansa myös sen tukemisen jo vuonna 1992. Lieneekö kyseessä jonkinlainen herrasmiessopimus MaatilaMikko- ja Aktiivitieto-ohjelmiston myyjien kanssa? MKL näyttää panostavan vain helppokäyttöisen peruskirjanpito-ohjelmansa Varman markkinointiin ja jättävän näin mikrotietokoneeltaan ja ohjelmiltaan enemmän kuin pelkkiä verotulosteita vaativat asiakkaat suosiolla Datatechin asiakkaiksi. Tämä puolestaan ei ole erityisen aktiivisesti markkinoinut Tilitukea ja Varmaa vastaavaa, vain 1.500 markan hintaista KevytAktiivi-kirjanpito-ohjelmaansa, vaan on jättänyt tämäntasoisten ohjelmien massamarkkinat muille.

Kannattaa lukea

"Maatalouden tietotekniikan sovellusten kehittäminen" -projektin yhteenveto on ilmestynyt 123-sivuisena julkaisuna. Kirjassa on ajanmukaiset tiedot 40:stä maa- ja metsätalouteen liittyvästä tietokoneohjelmasta, ohjelma- ja laitetoimittajista sekä kaikista Suomessa saatavana olevista ruokinta-automaatiolaitteista. Mukana on myös yhteenveto 19:n mikrotietokoneita käyttävän viljelijän maatalousohjelmien käyttökokemuksista.

Maatalouden atk-sovellukset -julkaisu kertoo viljelijöiden mielipiteet käyttämistään maatila- ja muista mikro-ohjelmista sekä käyttökokemukset tietokoneohjatuista ruokinta-automaateista merkkikohtaisesti. Koska samoihin kansiin on koottu alan viimeisin tieto, kirjaan kannattaa tutustua jokaisen, joka parhaillaan suunnittelee atk-laitteiden tai -ohjelmien hankintaa maatilalleen.

Julkaisua voi tilata Ylivieskan teknillisestä oppilaitoksesta, PL 62, 84101 Ylivieska, puh. 983-423.513, 50 markan kappalehintaan.

Mikrojen ale jatkuu

Mikrotietokoneiden hinnat ovat jatkaneet laskuaan tänäkin vuonna. Nyt ovat vuorossa ns. 80386-laitteet. Vaikka tarjolla ei ole ainoatakaan maatalousohjelmaa, jonka käyttäminen edellyttäisi 386-tasoista konetta, ei prosessorin ylimääräinen suorituskyky toki haitaksikaan ole varsinkaan, kun nyt hinta on enää vain pari tuhatta markkaa 80286-laitteita kalliimpi.

Elokuun lopussa kallein 386SX-tarjouspaketti oli IBM:llä: AT-väyläinen malli PS-2/35 VGA-värinäytön, 1,44MB korppuaseman ja 40M kiintolevyn kera ilman lisävarusteita, ovh 22.700 mk myytiin "erikoishintaan" 13.700 markalla.

Halvimmasta päästä oli kotimaassa kokoonpantu Sunlogix 386SX, jota myytiin väri-VGA:n, 1,44 MB levykeaseman ja 52 MB kiintolevyn, hiiren, peliohjaimen ja Panasonic-kirjoittimen kera 9.950 markalla.

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle