(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1992

Ilmaisia ilmoituksia tietokoneella

Maatalouden Laskentakeskuksessa on jo jonkin aikaa toiminut kaikille maatilojen tuotteista kiinnostuneille tarkoitettu "elektroninen postilaatikko". Koska sen olemassa olosta ovat tienneet vain harvat, osto- ja myynti-ilmoitusten määrä on toistaiseksi vaatimaton. Siksi palvelu ei ole kiinnostanut uusiakaan asiakkaita.

Maaseutupörssin tunnetuksi tekemistä kampanjoitiin vuodenvaihteessa jakamalla tuhansia liityntäohjelman sisältäviä levykkeitä ilmaiseksi. Ohjelma on ns. freewarea eli vapaasti kopioitavissa kaikille käyttäjille, jotka eivät jostakin syystä halua tilata Maatalouden Laskentakeskuksesta omaa levykettä sekä henkilökohtaista yhteydenottotunnusta.

Levykkeen toimituspakkauksessa on painettuna runsaan sadan sanan mittainen käyttöohje eli asennusohjelman käyttö. Yhteysohjelma ei näet toimi suoraan alkuperäislevykkeeltä käynnistäen, vaan se on ensin asennettava mikron kiintolevylle tai toiselle levykkeelle. Asennuslevyke säilytetään turvakopiona.

"Idioottivarma" asennusohjelma

Asennuslevykkeen tiedostot vievät noin 262 kilotavua tilaa. Siten korpulla toimitettu ohjelmisto on mahdollista kopioida myös perus-PC:n 360 kilotavun levykkeelle ja siitä edelleen kiintolevylle, korpulle tai 1,2 MB HD-lerpulle. Asennettuna ohjelma tarvitsee noin 440 KB levytilaa eli enemmän kuin DD-lerpulle mahtuu. Siksi ohjelmaa ei voida käyttää kiintolevyttömässä lerppu-PC:ssä, jossa on vain kaksi 360 KB:n levyasemaa.

Asennusohjelma kuuluu helppokäyttöisimpiin, mitä olen tavannut. Useimmissa kohdissa riittää ohjelman tarjoamien ns. oletusarvojen hyväksyminen "K"-näppäintä painamalla. Tietokoneharrastaja voi myös asentaa ohjelman mihin tahansa laitteistoonsa sisältyvään levyasemaan tai hakemistoon.

Ohjelman käynnistyskomentojono "PÖRSSI(.bat)" luodaan automaattisesti, ja se osaa käynnistää ohjelman käyttäjän määrittelemästä hakemistosta. Asennusohjelma antaa mahdollisuuden sijoittaa käynnistys-BATin myös muualle kuin juurihakemistoon palvellen näin myös niitä fiksuja käyttäjiä, jotka ovat luoneet levylleen komentojonotiedostoja varten oman alihakemiston kuten C:\BAT tai C:\KJONOT.

Yhteysohjelma toimi mallikkaasti

Maatalouden Laskentakeskuksella on yli seitsemän vuoden kokemus mikrotietokoneiden käytöstä myös suurkoneen etäispäätteinä – ja sen huomaa. Vaikka ohjelman jakeluversiossa yhteydenotto tapahtuu kenties konstikkainta mahdollista reittiä myöten eli TeleSampo-verkon ns. kioskin kautta, yhteys syntyi kaikilla kokeilluilla kolmella laitteella vaikeuksitta ensi yrittämällä ilman, että käyttäjän tarvitsi tietää mitään tavanomaisten tietoliikenneohjelmien toisinaan niin mystisestä komentokielestä.

Maaseutupörssi saatiin vastaamaan sekä sylimikron sisäisellä 2400 baudin modeemilla, COM1:een liitetyllä ulkoisella WorldPort 1200 -taskumodeemilla sekä uuden 386-koneen COM3-väylään asennetulla kolmen vuoden ikäisellä Smart Link -korttimodeemilla. Yhteysohjelma vaihtoi kiitettävästi oletusarvoja COM-portin numeron perusteella erehtyen ainoastaan 386-koneen COM3-sarjaliikenneosoitteen IRQ-tason numerossa; oikea arvo oli etsittävä ko. modeemin käsikirjasta.

TeleSampo-yhteyksien kustannukset veloitetaan puhelinlaskun yhteydessä. Paikallispuhelumaksun lisäksi liikennöinti MLK:een maksaa 2,95 mk minuutilta. TeleSammon valintaruudussa ilmoitettu hinta 2,55 mk/min lienee siten vanhentunutta tietoa.

Pörssiin jätettävät osto- ja myynti-ilmoitukset laaditaan ja tallennetaan Maaseutupörssi-ohjelmaan sisältyvälle "lomakkeelle" ennen puhelinyhteyden avaamista. Siten kahdella sormella kirjoittavatkaan eivät joudu maksamaan turhasta yhteysajasta. Kaikki kuvaruudulla katsellut ilmoitukset tallettuvat automaattisesti mikron levylle ns. lokitiedostoon, jolle voidaan antaa jokaisella yhteydenottokerralla eri nimi.

Loki-toiminnon ansiosta ilmoitukset kannattaa selata tuoteryhmittäin ja alueittain kuvaruudulla pysähtymättä lukemaan niitä puhelinlinjan ollessa auki. Yhteyden katkaisemisen jälkeen voidaan vastaanotettuja tietoja katsella kaikessa rauhassa ilmaiseksi lokitiedostoa selaten sekä myös tarvittaessa tulostaa ne kirjoittimella kokonaan tai osittain esim. PrintScreen-näppäimellä.

Kiitettävät käyttöohjeet

Yhteysohjelma on valikko-ohjattu ja sisältää F1-näppäimellä esiin ponnahtavat, kulloistakin käyttötilannetta koskevat ohjeet. Painettuja käyttöohjeita ei ole, eikä sellaisia varmaan kukaan ohjelmaa kokeillut kaipaisikaan.

Ohjeet kertovat maallikollekin ymmärrettävästi mm. puhelinvaihteen alapuhelimesta yhteyttä otettaessa usein välttämättömien AT-komentojen, kuten taukoa numeroiden valinnassa tarkoittavan pilkun sekä keskusäänen odotustilan aikaansaavan "W"-komennon sisällyttämisen osaksi näppäiltävää puhelinnumeroa. Tämänkaltaisten kikkojen olenkin todennut jääneen useimmille modeemin käyttäjille tuiki tuntemattomiksi.

Soitto-ohjelma näyttää rivi kerrallaan modeemille lähetetyt komennot sekä modeemin ohjelmalle antamat vastaukset. Tämä voi olla tietoliikenneohjelmia tuntevalle henkilölle suureksi avuksi vian paikallistamisessa, mikäli yhteyden saamisessa joskus esiintyisi ongelmia.

Ne asetukset, joita yhteyden muodostamiseksi viimeksi käytettiin, tallentuvat automaattisesti muistiin. Siten mikäli yhteys laskentakeskukseen on kerran saatu aikaan, se todennäköisesti onnistuu myös uudestaan.

Laskentakeskuksen monivuotinen kokemus ensin neuvojapäätteiden, sittemmin myös mikrojen etäiskäytön saattamisessa riittävän helpoksi myös ns. tavalliselle käyttäjälle näkyy mm. ohjetiedostojen ymmärrettävyytenä ja selkeytenä. Pikku kauneusvirheenä tosin eräiden toimintonäppäiden ohjerivit on unohdettu suomentaa, ja PlanPerfect-taulukkolaskinta nimitetään harhaanjohtavasti tekstinkäsittelyohjelmaksi.

Kannattaa tutustua

Osto- ja myynti-ilmoituksia pörssissä on toistaiseksi vähän – kaikissa tuoteryhmissä ja kaikkien maaseutukeskusten alueilta ei lainkaan. Esimerkiksi tietokoneohjelmien osastossa oli tammikuussa mukana itse Maaseutupörssi sekä ainoastaan yksi maksullinen ohjelma ilmanvaihdon ja lämmityksen tarpeen sekä eristysten laskemiseen.

Traktoreiden ja tavallisimpien koneiden osto- ja myynti-ilmoituksia sitä vastoin on jo tasaisesti kautta Suomen.

Maaseutupörssistä voisi kehittyä vilkaskin kauppapaikka ei ainoastaan maatalouskaluston, vaan myös luomu- ym. maataloustuotteiden tarjoajien tiedotuskanavana niiden ostopaikkaa etsiville. Ja mikäli viime numeron juttuani koskeneesta palautteesta voi jotakin päätellä, jo ensi keväänä siellä saattaa olla myös shareware-vaihtoehto-ohjelmien tilausosoitteita.

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle