(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1992

Laaditaan omia ohjelmia

Aloittelevat tietokoneen käyttäjät turhautuvat usein DOS-käyttöjärjestelmän kömpelöihin komentoihin. Totta kai ne kaikki on selostettu sekä DOS-oppaissa että Petteri Järvisen kirjoissa, mutta kuka sellaisia jaksaa lukea?

"Harjoitellaan perusasioita" -jutulle Mikropalstalla 7/90 on toivottu jatko-osia. Ensimmäinen on tässä.

Tehdään itse pienet apuohjelmat

Kirjoitettaessa DOS-käsky "DIR" pitkän tiedostonimilistan alkupää liukuu näkymättömiin kuvaruudun yläosaan. Yritettäessä tutkia tekstitiedoston sisältöä "TYPE"-komennolla käy samalla tavalla: Kaikki muut paitsi tekstin viimeiset 25 riviä livahtavat pois ruudulta niin nopeasti, että et ehdi niitä lukea.

Tottuneet mikron käyttäjät toki tietävät, että hakemistolistausta voi katsella myös 24 tai 120 tiedostonimeä kerrallaan kirjoittamalla komennon muodossa "DIR /P" tai "DIR /P /W". Tekstitiedoston tarkastelu puolestaan onnistuu kuvaruudullinen eli 24 riviä kerrallaan komennolla "TYPE tiedosto ¦ MORE".

Mikäli olet vielä paremmin perillä asioista tiedät myös, että on olemassa huokeita sekä täysin ilmaisiakin ohjelmia, joilla mm. tiedostoja ja hakemistoja voi tarkastella vieläkin helpommin.

Mutta ellet ole yhtään kiinnostunut sen enempää erillisistä apuohjelmista kuin DOS-komentojen rakenteestakaan, voit varustaa mikrosi ns. komentojonoilla.

Komentojonoja laaditaan tekstinkäsittelyohjelmilla. Kaikki seuraavassa esitettävät ovat kuitenkin niin lyhyitä, että kirjoitat ne valmiiksi käyttöjärjestelmässä nopeammin kuin saisit WordPerfectisi edes käyntiin ja sen oletushakemiston vaihdetuksi.

Komentojonot BAT-hakemistoon

Jos mikrossasi on kiintolevy (kuten kolmen viime vuoden aikana hankituissa useimmiten on laita), vaihda ensin oletushakemistoksi se, jossa muutkin komentojonosi ovat (mahdollisesti C:\BAT tai C:\KJONOT tms). Juurihakemistossa (C:\) ei ole tarpeen säilyttää AUTOEXEC.BATin lisäksi muita komentojonoja.

Laaditaan ensin komento, joka näyttää sisällysluettelon 25 riviä kerrallaan. Annetaan sille nimi DDIR.BAT.

Kirjoita "C:\BAT>"- tai "C:\>" -valmiusmerkin jälkeen seuraava teksti (paina Enter-näppäintä jokaisen rivin lopussa):

COPY CON DDIR.BAT
DIR %1 /P
[F6]

Viimeinen rivi tarkoittaa näppäimistön ylimmällä rivillä olevan "F6"-näppäimen painamista. Sama vaikutus eli tiedoston loppumerkki saadaan aikaan myös painamalla Ctrl+Z eli Z-näppäimellä pitäen samanaikaisesti Ctrl-vaihtonäppäintä pohjassa. Loppumerkin painamisen jälkeen levylle on tallennettu pysyvästi uusi komento "DDIR".

Kokeile DDIR-komentoa kirjoittamalla vaikkapa "DDIR C:\". (Hakemiston nimi voidaan siis antaa aivan samalla tavoin kuin DIR-käskyn perään.) Hakemistolistaus näkyy nyt 24 riviä kerrallaan, ja seuraavat 24 riviä tulevat esiin vasta painettuasi jotakin näppäintä.

Tehdään vielä parempi hakemistolistauskomentojono, joka näyttää tiedostojen nimet 120 kappaletta kerrallaan ns. leveässä muodossa. Kirjoita seuraavasti:

COPY CON LDIR.BAT
DIR %1 /W /P
[F6]

Kirjoita nyt "LDIR C:", niin huomaat eron.

Laaditaan vielä kolmas komentojono, joka näyttää tiedostojen nimet aakkosjärjestyksessä:

COPY CON ABCDIR.BAT
DIR %1 ¦ SORT ¦ MORE
[F6]

Pystyviivat saat aikaan mm. pitämällä Alt-näppäintä pohjassa ja kirjoittamalla luvun 124. Komento ABCDIR + levyn tai hakemiston nimi näyttää nyt tiedostot aakkosjärjestyksessä.

Ainakin tämän palstan tekijä unohtaa toisinaan, millä nimellä tietty tiedosto tuli tallennetuksi levylle. Löytämistä helpottaa suuresti tiedostonimien lajitteleminen siten, että kaikki samana päivänä tallennetut tiedostot näkyvät peräkkäin aikajärjestyksessä. Tällaisen hakemistolistauksen jokainen DOS-mikro näyttää seuraavalla komennolla:

DIR %1 ¦ SORT/+23 ¦ MORE

Laadi ja tallenna tämä "apuohjelma" vaikkapa "AIKADIR.BAT"-nimiseksi.

Kirjoittimen ohjaukseen

Eräät ohjelmat jättävät tulostettaessa viimeisen liuskan kirjoittimeen, mikä on kiusallista. (Samalla tavoin käy, kun tulostat tekstitiedostoa komennolla "COPY tiedosto PRN".) Tällöin joudut paperin ulos saadaksesi joko kiertämään käsin kirjoittimen telaa tai painamaan kirjoittimen "Formfeed"-nappia.

Tämänkin työn tietokone osaa tehdä puolestasi! Kirjoitat vain: "ECHO Ctrl+L > PRN", niin tulostimesi syöttää lomakkeen ulos käsin koskematta.

Komennon muistaminen voi olla vaikeaa, siksi sekin kannattaa tallentaa komentojonoksi nimellä LOMAKE.BAT:

COPY CON LOMAKE.BAT
ECHO Ctrl+L > PRN
[F6]

(Ctrl+L-merkin saat aikaan myös pitämällä Alt-näppäintä pohjassa ja kirjoittamalla oikean reunan numeronäppäimillä luvun 12.)

Jos olet hankkinut tai laittomasti kopioinut kaupallisen tekstinkäsittelyohjelman, joka ei osaa tulostaa tekstiä oikein kirjoittimellesi, seuraava yksinkertainen apuohjelma saattaa korjata tilanteen. Mikäli kirjoitin toimii muutoin oikein, mutta Ä- ja Ö-kirjaimet eivät tulostu tai ne muuttavat tekstin ulkoasua, laite on ilmeisesti säädetty amerikkalaisen merkkijärjestelmän (IBM Character Set 1 tai Epson) mukaiseksi. Käyttämäsi ohjelma ei ehkä osaa ottaa tätä huomioon, sillä Suomessa toimii vain Character Set 2.

Kirjoittimien käyttöohjeet ovat usein käsittämätöntä koodikieltä. Vain yksi tieto on tarpeen: Miten merkkijärjestelmä vaihdetaan oikeaksi?

Laaditaan yksinkertainen komentojono:

COPY CON SKANDIT.BAT
ECHO [Alt-155] 6 Ctrl+L > PRN
[F6]

Keskimmäisen rivin merkintä "[Alt-155]" tarkoittaa, että Alt-näppäintä painaen kirjoitetaan numeronäppäimistöllä luku 155. Ruudulle pitäisi tällöin ilmestyä "¢"-merkki.

Kun sitten kirjoitat ennen tulostamista komennon "SKANDIT", kirjoittimesi voi reagoida siihen kahdella eri tavalla. Jos se syöttää ulos tyhjän paperin, komento on onnistuneesti vaihtanut kirjoittimen merkkivalikoiman oikeaksi, ja seuraavaksi lähetettävän tiedoston Ä:t ja Ö:t tulostuvat oikein. Jos se sitä vastoin kirjoittaa paperille "¢6"-merkit, kirjoittimen asetukset olivat jo ennestään oikein, ja syytä mahdollisiin tulostusongelmiin on etsittävä muualta.

Vaikka tällaisen apuohjelman pystyy kuka tahansa laatimaan kahdessa minuutissa, temppu osoittautui olevan tuntematon neljälle mikrotukihenkilölle viidestä! No, en minäkään tätä konstia ole onnistunut alan kirjallisuudesta löytämään.

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle