(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1992

ATK-ohjelmia maatalousnäyttelyssä

Tutustuin uusiin tietokoneohjelmiin Asikkalan näyttelyssä. Yritin pitää naamani peruslukemilla kysyessäni: "Milloin tulee Windows-versio?"

Vastaajien ilmeet kertoivat sanojakin selkeämmin, mitä mieltä vakavasti otettavat ohjelmantekijät ovat tästä ns. graafisesta käyttöliittymästä. Windows-versioita maatalousohjelmista ei kerta kaikkiaan ole tekeillä. Myyjät tähdensivät, että edes maatalouden DOS-sovellukset eivät pienten markkinoiden, korkeiden työvoimakustannusten ja laittoman kopioinnin lama-Suomessa ole kultakaivos kenellekään, kenties paria-kolmea suosituinta kirjanpito-ohjelmaa lukuun ottamatta.

Jos ohjelmia laadittaisiin Windows-ympäristöön, kustannukset jokaista myytyä kopiota kohti olisivat vähintään viisinkertaiset DOS-ohjelmiin verrattuna. Mahdollisia ostajia on vähän: Käytössä olevien koneiden suosituimpaan luokkaan eli 286-mikroihin Windowsin asentaminen ei muisti- ja hitausongelmien vuoksi ole järkevää, ja vanhoissa PC-laitteissa työ ei ole edes teknisesti mahdollista.

Muutamat Windowsin 386-mikron kylkiäisenä saaneetkin ovat sittemmin tuhonneet koko Windows-hakemiston vapauttaakseen 8-9 megatavua levytilaa hyödyllisempään käyttöön.

Suuria ohjelmia...

Viime vuoden lopulla julkistettu maatilan talousohjelmisto Frans Emil lienee tarkoitettu lähinnä sivuansiotoimintaa erillisinä tulosyksikköinä harjoittavien tilojen käyttöön, koska ohjelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota kannattavuuden seurantaan tuotteittain ja toimialoittain. Myös investointi- ja rahoituskulut jaetaan eri tuotannonhaarojen kesken. Tulosteista selviää sekä vehnä- ja metsähehtaarin että vuokrattavan lomamökin todellinen katetuotto.

Käyttöliittymä on monista päällekkäisistä valikoista huolimatta (tai niiden ansiosta) kohtalaisen selkeä. Valitsemalla toimintoja, jotka eivät vielä ole käytössä, ohjelman sai kuitenkin helposti "kaatumaan".

Maksuliikenneohjelma vaikuttaa pankkien jakamia tekeleitä kehittyneemmältä. Mm. kaikkien tilien maksut voidaan hoitaa samasta valikosta seuraten samalla tilien saldoja.

Frans Emil käyttää 550 kilotavua työmuistia. Sitä ei näin ollen voi käyttää PC-DOS 4.0 -versiolla eikä myöskään DOS 3.3:lla, mikäli käytössä on yksikin ylimääräinen laiteajuri tai TSR-taustaohjelma välttämättömien ANSI- ja KEYB-määritysten lisäksi. Edes PRINT ei mahdu mukaan. Tarvitaan siis DOS 5.

Työtehoseuran Peltomestari-asiantuntijajärjestelmä viljelysuunnitteluun ja lannoiteoptimointiin (KM 5/91) vaikuttaa nyt valmiilta. Se sijoittuu laajuutensa ja hintansa puolesta samaan luokkaan Frans Emilin kanssa: 3.500 mk.

... ja pienempiä

Aktiivitiedon kehittäjä Datatech on ollut nimensä mukaisesti aktiivinen ja julkisti alkuvuonna kaksi uutta ohjelmistoa erikoistarkoituksiin. Aktiivikate 1.0 on "Katetuottomenetelmän mallilaskelmiin" perustuva ohjelma eri viljelykasvien ja koko tilan kannattavuuden seuraamiseksi. Clarion-ohjelman tietokannat voi muuntaa myös DBase-muotoon.

Aktiivi Matkailu-Laskutus on ohjelmisto, jolla voidaan hoitaa matkailuyrityksen varaukset, lähetteet, laskutus ja kuittien kirjoitus. Maksuliikenne voidaan ohjata kirjanpito- ohjelmaan. Asiakasrekisterit ym. tarvittavat raportit voidaan tehdä valmiiden tulostemallien mukaan tai laatia ne itse Clarion-raporttiohjelmalla.

Lähes 2.000 käytössä olevalla kappaleellaan Suomen eniten myydyksi yrityskirjanpito-ohjelmaksi mainittuun Atsoft Oy:n Asteri-ohjelmaan sisältyvät osakeyhtiön, KY:n, ammatin- ja liikkeenharjoittajan sekä kiinteistöyhtiön tulos- ja taselaskelmien lisäksi tilikartat myös maatilataloutta varten. Kohtuuhintainen ohjelma saattaisi sopia muutakin yritystoimintaa harjoittavalle viljelijälle, jolta laki edellyttää kaksinkertaista kirjanpitoa.

Oy Agrame Ab esitteli Työtehoseurassakin testatusta Metsänvartija-ohjelmastaan riisutun version nimeltä Vartijainen. Sillä voi ylläpitää metsätaloussuunnitelman kuviotietoja, laatia hakkuu-ja hoitosuunnitelmat sekä vertailla ajanmenekkejä, myyntituottoja ja hoitokustannuksia.

Keski-Suomen tietokonepojat Oy:n Tiemestari on ohjelma yksityistieasioiden järjestyksessä pitämiseen. 4.900 mk:n hinnan vuoksi sitä tuskin hankitaan vain yhden tienhoitokunnan yksikkölaskelma- ja laskutusohjelmaksi.

Paras hinta/laatusuhde

Työtehoseuran Taksat 1992 tarjoaa lähes 1,9 megatavua pätevää koodia ja tietokantoja vain 150 markalla. Ohjelma sisältää vuosittain julkaistavien koneiden vuokrasuositus- ja työtuntihintalaskelmien laadintaan käytetyt laskentakaavat sekä tietokannat.

Taksat-ohjelmalla voi nyt omassa mikrossa selvittää konetyön todelliset kustannukset syöttämällä ohjelmaan oikeat hankinta- ja ylläpitokulut sekä vuotuiset käyttötunnit. Vuoden 1992 ohjevuokrasuositusten laskenta-arvoina käytetyt normit ovat apuna laskelmien teossa.

Taksat-ohjelma on laadittu DBase-sovelluskehittimellä niin selkeäksi ja käyttäjäystävälliseksi kuin tällä työkalulla on mahdollista. Ostaja saa samalla kuvan DBase IV -tietokannan toimivuudesta.

Ohjelma toimitetaan noin 1 megatavun suuruisena pakattuna tiedostona, joka mahtuu joko lerpulle tai korpulle. Sitä voidaan kuitenkin käyttää ainoastaan kiintolevylle asennettuna.

Asennusohjelmassa oli virhe: Se ei reagoinut mitenkään levytilan loppumiseen kesken pakattua tiedostoa avattaessa, vaan ilmoitti silti: "Kopiointi valmis Ohjelma käynnistyy komennolla TAKSAT". Tämän lehden ilmestyessä tuo vähäinen kauneusvirhe lienee jo korjattu.

Mikäli ohjelmaa käytetään vain omien laskelmien tekoon, samaa versiota voidaan käyttää vuosia. Jos käyttäjälle on tärkeätä nähdä myös viimeisimmät vuokrasuositukset sekä niiden pohjana käytetyt laskenta-arvot, on joka vuosi ostettava uusi levyke.

Jokaisen kustannustietoisen konemiehen kannattaa hankkia Taksat-ohjelma. Sen avulla voi vaivattomasti selvittää, miten eri tekijöiden muuttuminen vaikuttaa konetyön tuntihintaan. Investointeja suunniteltaessa on aina syytä verrata oman kaluston todellisia kustannuksia vuokratyön hintaan, mikäli sitä on seudulla saatavissa. Erittäin suositeltava!

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle