(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1994

Agronet – tiedon valtatie rakenteilla

Agronet-palveluverkko on tähänastisista lupaavin yritys maaseutuyrittäjille tietoa tarjoavien tahojen yhteiseksi järjestelmäksi. Pari kymmentä informaation tuottajaa on jo mukana valtakunnallisen TeleSampo-verkon yhteydessä toimivassa palvelussa.

Agronet-projekti käynnistyi vauhdikkaasti sen jälkeen, kun teknisen kehityksen huomattiin edenneen jo teletekstivaiheen ohitse. Tavallinen käyttäjä ottaa todennäköisemmin yhteyttä tietopalveluihin modeemilla ja DOS-mikrolla epäkäytännöllisen ja vähemmän mahdollisuuksia tarjoavan Videotex-laitteen asemesta. Myös maaseudun erilaisissa "tietotuvissa" yhteys puhelinverkkoon hoituu useimmiten PC:n tietoliikenneohjelmalla.

MTT:n ja MKL:n yhteistyönä syntynyt tietopalveluverkon esiselvitys valmistui vuoden 1992 lopulla, jolloin myös testiverkko oli jo esittelykunnossa. Vuoden 1993 aikana palvelutarjonta lisääntyi tasaisesti, ja vuoden lopulla verkkoon otettiin yhteyksiä yli 2.000 kappaletta kuukaudessa.

o o o

Yhteydenotto Agronet-verkkoon on helppoa. Tarvitaan vain tietokone, modeemi ja yhteysohjelma. Soitetaan samaan TeleSammon numeroon (929292), josta mm. pankkien palvelunumerot vastaavat, ja kirjoitetaan "S AGRONET".

Palveluvalikoista löytyvät likimain riittävät ohjeet eri toimintojen käytöstä.

Tiedon etsiminen on tehty kohtalaisen yksinkertaiseksi. Painamalla komentoa "S" (Siirry) tai "H" (Hae) ja kirjoittamalla etsittävä sana järjestelmä etsii ja näyttää kaikki ne tietosivut, joilla etsittävä sana esiintyy. Jostakin syystä sana, jota tietokannasta ei löydy lainkaan kuten "arvonlisävero", saa kuitenkin aikaan virheilmoituksen, josta palaaminen edelliseen valikkoon ei aina tahtonut sujua.

Palvelujen hinnat vaihtelevat tuottajan mukaan 28 pennistä vajaaseen kolmeen markkaan minuutilta. Kunkin palvelun hinta näkyy kuluttajasäädösten mukaisesti ruudulla, joten puhelinlaskun ei pitäisi päästä yllättämään. Kuten muissakin TeleSammon kautta välitetyissä palveluissa, yhteyttä katkaistaessa on aina nähtävissä puhelun kestoaika sekä kokonaishinta.

* * *

Pikku kauneusvirheitä Agronetin yleisilmeestä toki löytyy — osa niistä tosin Telmo-verkon syytä. Monet TeleSammon käyttäjät lataavat tietoliikenneohjelman kera koneeseensa muunnosohjelman, jonka avulla ns. 7-bittisessä muodossa eli "{¦}[\]"-merkkeinä linjalta saapuvat åäöÅÄÖ-kirjaimet näkyvät ruudulla tarkoitetussa asussaan.

Jostakin syystä osa aineistosta on ilmeisesti laadittu Windows-järjestelmässä toimivalla kirjoitusohjelmalla ja unohdettu tallentaa standardi-ASCII- muotoon. Niinpä Ä- ja Ö-kirjaimet ovat jälleen PC:lle vieraita ANSI-koodeja ja näkyvät nyt ruudulla [sigma]- ja [jako]-merkkeinä. Muunnosohjelmaa, joka vaihtaisi "lennossa" sekä ANSI- että 7-bittiset merkit yhtä aikaa oikeiksi ruudulla, ei ole tiedossani.

Omituiset kahdella pisteellä varustetut vokaalimme ovat siis yhä riesa muuallakin kuin urheilukisojen tulostauluilla. Ongelmalta voitaisiin välttyä muistuttamalla kaikkia Windows-ohjelmilla työskenteleviä tekstintekijöitä tallentamaan hengentuotteensa standardi-ASCII-tiedostoina ennen tietopankkeihin lähettämistä.

* * *

Agronet-verkko tarjoaa jo nyt melkoisesti tietoa. Tietopankkien lisäksi tätä "informaation kärrytietä" pitkin pääsee mm. sääpalveluun sekä maaseutupörssiin.

Valtioneuvoston sekä maa- ja metsätalousministeriön päätökset löytää tietokannasta nopeammin kuin asetuskokoelmista. Koeasemien ajankohtaiset tutkimustiedot kuten sakolukupalvelun saa täältä tuoreena.

Yhtä teknisesti mahdollista, jopa helposti toteutettavissa olevaa palvelua jäin kaipaamaan — enkä suinkaan liene ainoa. Kun maatalousviranomaiset ilmoittavat Agronetin välityksellä mm. erilaisten hakemusten määräajoista, eikö olisi ajateltavissa, että tätä kautta voisi omalle mikrolleen myös imuroida tarvittavat lomakkeet tekstitiedostoina, joissa oleviin tyhjiin tai alaviivalla merkittyihin kohtiin voisi itse omalla tekstinkäsittelyohjelmallaan täydentää tarvittavat tiedot? Tietokoneellahan moni yrittää täyttää valmiita lomakkeitakin, vaikka rivien ja sarakkeiden kohdistaminen on vielä vaikeampaa kuin kirjoituskoneella.

Kymmenisen vuotta sitten esitetty ajatus tietotekniikan kehityksen johtamisesta pian paperittomiin toimistoihin ja lomakkeettomiin virastoihin on alkanut yhä enemmän vaikuttaa vitsiltä. Kirjoitusohjelmatkin ovat "kehittyneet" yhä monimutkaisemmiksi, lähes graafikon taitoja edellyttäviksi julkaisujärjestelmiksi.

Mutta viljelijän yrittäessä kaksi päivää ennen määräaikaa saada maataloustoimistosta virallista lomaketta hakemuksen tai anomuksen jättämistä varten sen painos on päässyt loppumaan, ja konttoristi ottaa siitä viimeisestä, tarkoin varjellusta kappaleesta mattimyöhäisille valokopioita.

KUVATEKSTI:

Agronetin ruutunäkymät on tulostettu sylimikrosta, jonka näyttölevyllä väärien merkkien vaihtaminen oikeiksi ei ole ohjelmallisesti mahdollista.

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle