(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1994

Konekustannuslaskelmat omalla mikrolla

Työtehoseura on julkaissut vuosittain traktorin ja leikkuupuimurin työtunnin sekä viljankuivauksen hintalaskelmat. Maataloustiedotteina ilmestyneet ns. ohjetaksat olivat hyvänä apuna viljelijöiden välisen koneavun hehtaari- tai tuntikorvauksista sovittaessa.

Mutta valppaat viranomaiset huomasivat, että tällaiset taksataulukot saattavat olla kilpailulainsäädännön vastaisia. Epäiltiin, että maatalouskalustoa omistavat viljelijät saattaisivat hyötyä niistä omia koneita ja taskulaskimia omistamattomien kustannuksella, ja niinpä vuokrasuositusten julkaiseminen kiellettiin.

Vuonna 1992 Työtehoseura julkisti vuokrasuositukset laskelmineen myös tietokoneohjelmana. Taksat-ohjelmakin julistettiin pannaan, ja sen myynti lopetettiin.

* * *

Maatalouskoneiden tuntikustannusten laskentakaavoja ei pystytty osoittamaan minkään lain vastaisiksi eikä julistamaan salaisiksi. Oppilaitoksissa käytettyjä kurssikirjojakaan ei sensuroitu, vaan jokainen laskutaitoinen voi yhä itse määrittää koneittensa käyttökustannukset ja vuokratyön hinnan.

Työtehoseuran, Maaseutukeskusten Liiton ja Vakolan yhdessä laatimien konetyön hintalaskelmien perusteet ovat julkisia. Kuka tahansa tietokoneen omistava voi käyttää niitä apuna laatiessaan taulukointiarkkeja Excel-, Lotus- tai vaikkapa First Choice- tai MS Works -ohjelmilla.

Ns. relaatiotietokantaohjelman laatiminen vaatii enemmän työtä. Sellainenkin syntyy helposti Alpha Fourilla, Clarionilla tai dBasella.

Konekustannuslaskelman laatiminen soveltuu ohjelmoinnin harjoitustyöksi. Sen tuloksia voi käyttää hyödyksi vuosien ajan, vain muuttuvia kustannustekijöitä, käyttötuntimääriä jne. vaihtamalla.

* * *

Mutta kannattaako ruutia keksiä lisää? Työtehoseurahan toimittaa traktorin sekä tärkeimpien työkoneiden kustannuslaskelmat tausta-aineistoineen valmiina dBase-ohjelmana. Hintakin on niin halpa, että tuskin kukaan viitsii itse ryhtyä moiseen urakkaan.

TTS-Kone-ohjelma mahtuu yhdelle HD-levykkeelle. Saatavana on sekä lerppu- että korppu-versiot.

Asennustiedostot ovat levykkeellä tiivistettyinä, kovalevytilaa tarvitaan hieman alle 2 megatavua. Kaikki 640 kilotavun keskusmuistilla varustetut perus-PC:t, AT:t (80286) ja 386-laitteet kelpaavat ohjelman käyttämiseen. Yksivärinen tai värillinen EGA-tai VGA-kuvaruutu on suositeltavin. Ohjelma toimii myös Mikro-Mikon valkopohjaisella CGA-Hercules-monitorilla.

Asennusohjelma purkaa pkzip-pakatut tiedostot haluttuun hakemistoon, esim. C:\TTS-KONE. Ainoa yhteensopivuusongelma liittyy uusimpiin laitteisiin, joiden DOS-versiot on toisinaan asennettu väärin: Suomessa oletusarvoksi määritellyn "COUNTRY=358"-rivin vuoksi mikro yrittää ehkä käyttää koodisivun 850 mukaista merkkivalikoimaa.

Jos ohjelma antaa tästä virheilmoituksen, käynnistysasetuksia on muutettava. Mikäli käytössä on DOS 5- tai 6-versio, CONFIG.SYS- tiedoston maa-asetusrivi korjataan muotoon COUNTRY=358,437,C:\DOS\COUNTRY.SYS. AUTOEXEC.BAT-tiedoston näppäinmäärittelyä koskevan rivin on oltava vastaavasti KEYB SU,437,C:\DOS\KEYBOARD.SYS.

* * *

Viranomaisten vainoharhaiset kartelliepäilyt on kierretty siten, että ohjelma ei anna minkäänlaisia tuloksia laskelmaan sisältyvien oletusarvojen perusteella. Käyttäjän on muutettava ainakin yksi lukuarvo oman tilansa olosuhteita vastaavaksi. Vuotuisen käyttötuntimäärän ilmoittaminen riittää.

Toki jokainen käyttäjä korjaa samalla ainakin koneensa hankintahinnan, suunnitellun poistoajan sekä poltto- ja voiteluaineiden yksikköhinnat oikeiksi.

Ohjelma osoittaa havainnollisesti, miten eri tekijöiden muuttaminen vaikuttaa yksikkökustannuksiin. Konehankintoja suunniteltaessa kannattaakin kokeilla erilaisia poistoaikoja sekä käyttötuntimääriä ja todeta, miten suuri vuotuisen käytön pitää olla, jotta koneinvestointi ja oman kaluston ylläpito ylipäänsä muodostuisi kannattavaksi.

Mutta TTS-Kone selvittää muutakin kuin käyttötunnin hinnan. Ohjelmalla voi tutkia mm. eri koneketjuvaihtoehtojen kapasiteettia ja hehtaarikustannuksia. Kaikki omat laskelmatkin voi tallentaa vastaisen varalle.

Kustannustietoinen viljelijä tuskin voi löytää toista yhtä hyödyllistä ohjelmaa 150 markalla.

Agronet-verkon virheelliset merkit

Viime numerossa moitiskelin Agronet-tietopalveluverkkoa kahden erilaisen merkkikoodausjärjestelmän käyttämisestä rinnakkain todeten, että tiedossani ei ollut molemmat merkistöt yhtä aikaa oikeiksi korjaavaa apuohjelmaa. Kiittäen tietävämpää KM:n lukijaa Kuusjoelta ilmoitan nyt, että kaipaamani ohjelma on kuin onkin olemassa. SF7DRV-niminen "konsoliajuri" löytyy mm. MikroPC:n sähköpostista. 22.7.1994 päivätyn zip-tiedoston koko on 10,8 kB.

Ohjelma on kotimainen, ja sen rekisteröintimaksu on vain 25 mk. Mukana on täydelliset ohjeet tekstitiedostona, kuten muissakin julkisohjelmissa. Shareware-versio toimitetaan tästedes kaupanpäällisenä myös jokaisen KM-mikropalstalevykkeen mukana.

— Olisikohan näytön korjailumahdollisuudesta syytä laatia tiedote myös itse Agronet-verkkoon?

(KUVA ILMAN TEKSTIÄ)

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle