(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1994

Päivityspulmia

Tietokoneohjelmien "tuotevastuu" kattaa ainoastaan ohjelmiston sisältävät levykkeet: Jos ne ovat viallisia, myyjä toimittaa uudet tilalle. Amerikkalaistyyppisen lisenssisopimuksen mukaan valmistaja ja myyjä "eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita ohjelman oikeasta tai virheellisestä käytöstä saattaa aiheutua".

Varauma lienee vastuuvakuutusyhtiöiden vaatimus? Onhan mm. ensimmäisen miehitetyn kuulennon vuonna 1969 mahdollistaneissa ohjausohjelmissa jälkikäteen todettu kymmeniä virheitä, joiden vuoksi koko matka olisi saattanut epäonnistua. Mutta astronauteilla oli kai hieman onneakin mukana...

Jo 80-luvulla mikroaikaan siirtyneet viljelijät muistavat vielä sikatalouden seurantajärjestelmän, joka ei sallinut poistaa pahnueesta porsaita: Ennen aikojaan kuolleet ja kuopatut pikkunassut ilmestyivät itsepäisesti takaisin tietokoneen laskemaan muonavahvuuteen. Tarjolla oli myös kartoitusohjelma, joka tulosti "mahdottomankin" kuvion pinta-alan neljän desimaalin tarkkuudella sekä kirjanpito-ohjelma, joka kieltäytyi hyväksymästä negatiivista lukua polttoaineiden hankintameno -sarakkeeseen, vaikka oman asunnon osuus olisi verovuonna ollut ostopolttoaineiden hankintamenoa isompi.

* * *

Kirjanpito-ohjelmien päivitykset ovat puhuttaneet tänäkin vuonna. Viljelijöiden mielestä uudet versiot saapuvat välitilinpäätösten ja verosuunnittelun kannalta aivan liian myöhään. Edes tilitietojen muuntaminen uuden kaavan mukaisiksi ei aina ole sujunut ongelmitta.

Selityksetkin ovat entiset: Vika ei tietenkään ole ohjelman tekijöiden, vaan ennen muuta verohallinnon, joka jättää verotusta koskevien päätösten tekemisen ja niistä tiedottamisen viime tippaan. Ennakkotiedon perusteella ei ohjelmapäivitystä kannata eikä voi tehdä, koska jopa eri virkamiesten tulkinnat ovat olleet ristiriitaisia. Puhtaalle paperille tulostettavan veroilmoituksen kelpoisuudesta oli eri ohjelmataloille annettu erisisältöisiä suullisia ja kirjallisia poikkeuslupia, jotka eivät sitten pitäneetkään. Ja tuloverolain muutos, joka vaikutti koko verolaskelman oikeellisuuteen, astui voimaan takautuvasti vasta verovuoden viimeisenä päivänä.

Verohallinto onkin varmaan suurin syyllinen. Maatalousverotusta valmistelemaan näyttävät ajautuneen kirjanpitokäytäntöä huonoimmin tuntevat byrokraatit. Miksi ihmeessä kakkoslomakkeen paperitulosteeseen yhä vaaditaan viivoja ja laatikoita, joita mm. kiekkokirjoittimilla on mahdotonta saada aikaan? Yrittäjien viitoslomakkeen sijasta on jo vuosikaudet saanut jättää pelkkiä teksti- ja numerorivejä sisältävän tulosteen, jota verovalmistelijoiden mielestä on jopa helpompi lukea kuin oikealle lomakkeelle printattua ilmoitusta.

* * *

Vaikeuksista huolimatta osa ohjelmataloista on onnistunut muita paremmin. Ne selittävät asiaa tähän tapaan:

— Aloitamme päivitysten suunnittelun keväällä pitämällä aktiivisesti yhteyttä eri viranomaisiin ja "kaivamalla" tietoa verotuksen rakenteeseen ja lomakkeisiin odotettavissa olevista muutoksista. Saatuamme käsityksen niiden vaatimasta työmäärästä varaamme resurssit ja suunnittelemme aikataulumme niin, että päivitysversiot testaaja-asiakkaille lähtevät jo kesällä. Tämä ei tietenkään onnistu "virka-ajan" puitteissa ja kahdeksan tunnin työjaksoin, vaan yksityisyrittäjinä pidennämme päivää.

— Tilikarttojen korjaaminen ja vanhojen tilinpäätösten muuntaminen uuden kaavan mukaisiksi ei ole ylivoimainen urakka silloin, kun ohjelman perusrakenne on selkeä. Kun koodi on hyvin dokumentoitu, suuritöiset vaiheet voidaan tarvittaessa hajauttaa useammalle eri ohjelmoijalle.

— Vaikka vuonna -92 koko tilijärjestelmä meni uusiksi, saatiin "beta-testiversiot" valituille asiakkaille syyskuussa ja lopullinen, tarkistettu päivitys postitettiin kaikille loka–marraskuussa. Sama aikataulu piti viime vuonnakin. Ongelmista on yleensä selvitty puhelinneuvonnalla.

* * *

Pelkän kirjanpidon teko tietokoneella ei edellytä ohjelman uusimista vuosittain. Mutta veron laskennan sekä lomaketulostuksen sisältävät ohjelmat pitäisi osata hankkia oikean kokoiselta tuottajalta. Pienilevikkisimpiin ohjelmiin ei välttämättä saa päivityksiä lainkaan, ja monialayrityksillä muut bisnekset saattavat olla etusijalla.

Suuretkin firmat joutuvat joskus nöyrtymään markkinavoimien edessä. Tuorein esimerkki on Microsoftin DOS 6.2 -korjauspäivitys, jonka yritys lopulta joutui antamaan 6.0-version käyttäjille ilmaiseksi.

Omat hauskuutensa DOS 6.2:nkin asentamisessa on. Yli 50 käyttöjärjestelmään kuuluvaa tiedostoa näet muuttui. Mikäli DOS 6.0 oli tullut asennetuksi VSAFE-virustentorjuntaohjelman kera, jokainen apuohjelma soittaa vuorollaan hälytyskelloa ja näyttää tekstin: "Vsafen varoitus: Tiedostoa XXX muutettiin. Haluatko jatkaa? Lopeta Jatka Päivitä..."

On jännittävää saada väärä virushälytys mm. XCOPY- ja FORMAT- ohjelmia käynnistettäessä. Mutta juuri näinhän virustenetsintäohjelman tulee toimia: DOS 6.2 -päivitys on muuttanut tiedostoja, varoitus on paikallaan. Vastattaessa "P" (päivitä) se ei enää toistu turhaan.

* * *

Päivitys voi tarkoittaa myös tietokonelaitteiston ajanmukaistamista vaihtamalla prosessoria, uusimalla kiintolevy tai kasvattamalla muistia. Standardista poikkeavien laitteiden päivittäminen ei aina onnistu: Esimerkiksi IBM:n EGA-näytönohjaimeen tilaamaani 139 markan hintaista lisämuistia ei tähän mennessä ole saapunut, eikä ilmoitettu hintakaan pitänyt paikkaansa.

Luvattu "IBM Enhanced Graphics Adapter Expansion Card EGA Memory Module Kit" koostuu 16:sta 8 kb:n muistipiiristä, joista IBM sai tilatuksi Amerikasta vain yhden kappaleen. Koko "kit" eli 128 kilotavua olisikin siis tullut maksamaan 16 kertaa 139 mk eli liikevaihtoveroineen 2.704 mk.

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle