(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1994

Markkinoille omalla mikrolla

"Maaseutupörssin käytöstä tehtiin elo-syyskuun aikana riippumaton kyselytutkimus, jossa lähetettiin kyselylomake maaseutupörssissä ilmoittaville henkilöille. Otokseen valittiin 250 henkilöä, joista noin puolet tavoitteli ilmoituksellaan maatiloja ja puolet kuluttajia. 44.% valituista palautti vastauslomakkeen.

Vastanneista 37.% sai maaseutupörssiin jättämänsä ilmoituksen seurauksena yhteydenottoja, ja 68.% heistä kertoi yhteydenottojen pohjalta syntyneen kauppoja. Näin ollen joka neljäs maaseutupörssiin jätetty ilmoitus tuotti tulosta.

Tutkimuksessa maatilapuolella ilmoiteltiin eniten koneista ja rehuista, kuluttajapuolella elintarvikkeista ja matkailusta. Parhaiten kaupaksi kävivät rehut, n. 70.% johti kauppaan."

* * *

Tällainen tiedote oli luettavissa tammikuussa Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n valtakunnallisen tietoverkkopalvelun Maaseutupörssin uutiskanavalta. Ilmoituskanavalla oli samaan aikaan lähes 1.500 myynti- ja ostoilmoitusta erilaisista maatilayrittäjien tarjoamista tai tarvitsemista tuotteista sekä palveluista.

Maaseutupörssi näyttää vajaassa kolmessa vuodessa vakiinnuttaneen paikkansa nykyaikaisena elektronisena markkinatorina, jossa myyjät ja ostajat todellakin löytävät toisensa. Kyselytutkimukseen vastanneista 88 prosenttia ilmoitti käyttävänsä tätä ilmoitusvälinettä toistekin, ja 82 prosenttia piti pörssin käyttöä helppona tai erittäin helppona. 44 vastaajaa sadasta piti pörssissä ilmoittamista halpana ja 51.% kohtuuhintaisena.

* * *

Maaseutupörssin toiminnassa ei moni asia ole viime kahden vuoden aikana muuttunut. Yhteydenotto on helppoa joko MLK:n jakaman yhteysohjelman avulla tai ilman sitäkin, suoraan valtakunnallisen TeleSampo-verkon kautta. Hintakaan ei ole noussut: Molemmilla tavoilla Maaseutupörssin käyttö maksaa yhä vain 2,95 markkaa minuutilta, mikä hinta kuluttajalainsäädännön mukaisesti on myös esillä yhteyttä otettaessa. Laskutuksen perusteena käytettävä puheluaika puolestaan näkyy ruudulla ohjelmasta poistuttaessa.

Yhteysohjelmaa on kehitetty edelleen mm. ottamalla käyttöön ns. pikaselaus, joka näyttää kerralla kaikki tiettyä tuoteryhmää koskevat osto- tai myynti-ilmoitukset koko maasta tai halutulta alueelta. Ja kuten tällä palstalla jo yli kaksi vuotta sitten ennustettiin, tarjolla on myös tietokoneohjelmia eri tarkoituksiin hinnoin, jotka eivät olisi mahdollisia normaaleja kaupan kanavia käytettäessä.

Maksullista linjayhteysaikaa voidaan lyhentää tallentamalla kaikki yhteyden aikana ruudulla esillä olleet rivit ns. loki-tiedostoon. Sitä voidaan yhteyden katkaisemisen jälkeen selailla ja vaikkapa tulostaa omalla kirjoittimella paperille kokonaan tai osittain.

* * *

Pekka Juvonen MLK:sta kertoi maaliskuussa, että Maaseutupörssiin otetaan talvikaudella 700–800 yhteyttä kuukaudessa. Koska suurin osa maatalousyrittäjistä käyttää MLK:n jakamaa yhteysohjelmaa ja suurin osa muista soittajista Infotel- tai TeleSampo -verkkojen palvelunumeroita, voidaan "tavallisten" kuluttajien osuudeksi arvioida noin viidennes kaikista.

Maataloustuottajille suunnatuista ilmoituksista 30 prosenttia oli johtanut kauppoihin, ja suoraan kuluttajille tuotteitaan tai palvelujaan tarjonneista oli 17 sadasta saanut kauppaa syntymään.

Nautakarjan sekä karjanrehujen osalta Maaseutupörssin voitaneen katsoa jo vakiinnuttaneen paikkansa toimivana markkinointikanavana. Osa rehujen ja rehuviljan myynti- ilmoituksia jättäneistä kertoo, että ei ole tarvinnut mitään muuta mainosvälinettä.

Maaliskuun puolivälissä rehujen ja viljan myynti-ilmoituksia oli pörssissä kuitenkin vain kuutisenkymmentä kappaletta. Lienevätkö rehuerien tarvitsijat kevättalvella olleet ahkerammin liikkeellä kuin tarjoajat?

Myynti-ilmoituksia maatilayrittäjille oli kaikkiaan hieman alle 200 kappaletta, joista 60 koski koneita ja 30 eläimiä. Työsuorituksia ja vuokrausta koskevia tarjouksia oli niin ikään 30 kpl.

* * *

Kuluttajille on tarjolla edustava valikoima suoramyyntituotteita sekä maatilamatkailu- ja pestipalveluja. 29 suoramyyntihalliakin on jo jättänyt tiedot valikoimistaan ja aukioloajoistaan tähän nykyaikaiseen ilmoitusvälineeseen.

Luomu-tuotteita on kaupan lähes 100 ilmoituksessa ja muita elintarvikkeita lähes 500:ssa. Kotiteollisuustuotteita tarjoaa 66 ilmoittajaa, matkailu- ja vapaa-aikapalveluja yli 200. Kaikkiaan kuluttajille tarkoitettuja tarjouksia oli maaliskuussa yli 1.200 kappaletta.

Monet maaseutuyrittäjät ovat siis jo hyväksyneet "elektroniset markkinat" tärkeäksi ilmoituskanavakseen. Tarjonta ja kysyntä vain eivät ole tasapainossa. Markkinointi-ihmisten päänvaivaksi jääkin nyt sen selvittäminen, miten Maaseutupörssi saataisiin paremmin myös kuluttajien tietoon elintarvikkeiden ja muiden suoramyyntituotteiden hankintakanavana kyselijöiden määrän moninkertaistamiseksi nykyisestä.

Ne kotimikron ja modeemin omistajat, jotka eivät vielä tunne Maaseutupörssiä, saavat yhteydenotto-ohjeet soittamalla TeleSampoon tai Maatalouden Laskentakeskukseen, puh. (90) 857061.

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle