(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1996

Kartta käyttöliittymänä

Ensimmäisten mikro-ohjelmien käyttämiseen riitti kahden sormen konekirjoitustaito: Ohjelman sai käyntiin, kun osasi kirjoittaa sen nimen ja muisti painaa rivinäppäintä. Myös itse ohjelmissa kelpasivat numero- tai kirjainnäppäimin tehtävät valinnat.

Eri valmistajien sovellusten käytön helpottamiseksi DOS-ohjelmat yhdenmukaistuivat 80-luvulla. Komentojen käyttöä helpottamaan sekä ohjelmiin että käyttöjärjestelmän lisukkeeksi rakenneltiin valikoita eli menuja, joista avautuvat eri toimintavaihtoehdot.

Monissa maatalousohjelmissakin valikot saa näkösälle joko F10- tai Alt-näppäimin, ja F1 tuo esiin kussakin tilanteessa tarvittavan ohjetekstin. Välinäppäimellä tai Escillä palataan valikoista työtilaan. Kun on oppinut käyttämään yhtä ohjelmaa, tottuu nopeasti työskentelyyn myös toisella samankaltaisella.

Poikkeuksia yleisestä linjasta toki löytyy. Teko- ja WordPerfect-kirjoitusohjelmissa F1-näppäimellä ei saa ohjeita, eikä Esc-näppäin toteuta mitään käyttäjän hyödylliseksi havaitsemaa toimenpidettä. Näiden kummajaisten käyttäjille muiden ohjelmien oppiminen onkin vaikeampaa kuin tavanomaiseen perusrakenteeseen tottuneille.

* * *

Siitä uudemmasta, graafiseksi kutsutusta käyttöliittymästä puhuttaessa tarkoitetaan tavallisesti Windowsia. Muut kuvakkeisiin, ikkunoihin ja ohjausrasiaan perustuvat järjestelmät kuten Geoworks ovat jääneet harvinaisiksi.

Hiiren käyttö edellyttää valikoiden uudenlaista hahmottamista ja hieman sorminäppäryyttäkin, ennen kuin käynnistyspainikkeen napsauttelu alkaa sujua riittävän rytmikkäästi. Onneksi Windows sisältää erinomaisen hiiren käytön opetusohjelman, jonka avulla vasta-alkaja nopeasti oivaltaa oikeat otteet.

Numeroita ja merkkejä käsittelevät hyötyohjelmat eivät juuri hyödy hiirestä. Kun käsiteltävä tieto ja käytettävät komennot joka tapauksessa syötetään näppäimin, ei hiiri silti haittaakaan.

Windows ei enää ole välttämätön edes DOS-järjestelmään periaatteessa sisältyvän 640 kilotavun muistirajoituksen murtamiseksi. Parhaat dBase-tietokantaohjelmat, kuten AlphaFour sekä FoxPro (jolla mm. Peltotuki-ohjelmisto on laadittu) pärjäävät ilmankin ja osaavat luoda 2–4 megatavun suojatun tilan jatkomuistialueelle myös ilman Windowsia käynnistettyinä.

Mutta miksi hiirikäyttöisissäkin ohjelmissa tarvittavat tilit tai käsiteltävät peltokuviot on yhä valittava pelkkää tekstiä ja numeroita sisältävistä listoista ja taulukoista?

* * *

Kolmesta kartan kanssa yhteen sopivuutta yrittävästä ohjelmasta ensimmäisenä esittelyversionsa sai julki Softsalo Oy, jonka karttaliittymän beta-versio nähtiin Farmassa. Esiversio saatiin jakeluun huhtikuussa – ei hetkeäkään liian aikaisin auttamaan viljelijöitä ympäristötuki- ym. EU-lomakebyrokratiaan sisältyvien seikkojen suunnittelussa.

Peltotuen pääkäyttöliittymään on lisätty valikko, jonka kautta mm. viljavuustutkimuksen ravinnetiedot sekä tietyn vuoden viljelykasvit saadaan näkymään lohkoittain Nutikka-ohjelman kartalla. Valitsemalla hiiren avulla kartalta tietty lohko päästään suoraan Peltotuki-ohjelman vastaavaan kohtaan.

Linkitys karttaohjelmaan ei itse asiassa lisää merkittävästi suunnitteluohjelman käyttöarvoa. Yhteen sovitus on silti hatunnoston arvoinen teko osoituksena siitä, että erityyppisten ohjelmien valmistajat pystyvät kumpaakin osapuolta ja asiakkaita hyödyttävään yhteistyöhön.

Esiversiossa en todennut käyttöä haittaavia virheitä. Uudelle tuotteelle tavanomainen määrä viimeistelemättömyyttä tosin löytyi, kuten opastusohjelman osin englanninkieliset selailuohjeet. Ympäristötuen laskenta-arvotkaan eivät liene lopullisia, mutta niiden oikeellisuus on enemmän maatalousviranomaisista kuin ohjelmoitsijoista kiinni.

* * *

Peltotuki-ohjelman esittelyversio vastaa lopullista, oikeaa ohjelmaa muilta osin paitsi siinä, että demolla voi käsitellä ainoastaan esimerkkitilan tietoja. Tuote rekisteröidään toimivaksi ohjelmaksi syöttämällä Haltija-kohtaan käyttöoikeuden omistajan nimi sekä lisenssinumero.

Rekisteröitäessä omistajan tiedot tallentuvat ohjelmakoodiin siten, että niitä on käytännössä mahdotonta muuttaa (paitsi palauttamalla ohjelma demo-versioksi). Tietylle tilalle rekisteröidyn kopion monistaminen muille käyttäjille täyttäisikin tekijänoikeusrikoksen tunnusmerkit. Tietokoneohjelmien oikeudettomasta käytöstä on Suomessa alkuvuoden aikana rapsahdellut raskaanpuoleisia rangaistusseuraamuksia.

Softsalo Oy:n soveltama lisenssimenettely on käyttäjän kannalta miellyttävä. Ohjelmalevykettä ei "pilata" asennuksen yhteydessä. Kun kiintolevyn vahingoittuminen tai sekoaminen saattaa ohjelmat toimimattomiksi, olisikin erityisen turhauttavaa joutua kopiosuojauksen katoamisen vuoksi anelemaan myyjältä uusia asennuslevykkeitä.

KUVATEKSTIT:

Nutikka-viljelyskartalla näkyvät niin viljavuustiedot kuin aiempien vuosien esikasvitkin.

Peltotuen käyttöliittymä on tavanomainen. Asennusohje neuvoo myös Windows-käynnistyskuvakkeen laadinnan.

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle