(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1997

Vuoden 2000 ongelma

Pessimistien mielestä kaikki tietokoneet ja tietojärjestelmät, joiden suunnittelussa ei ole varauduttu vuosituhannen vaihtumiseen, romahtavat tai ainakin alkavat toimia virheellisesti vuosituhannen vaihtuessa.

Maailmanlopun ennustajia on ollut aina. Tämä uusin laji pelottelee siis meitä runsaan kahden vuoden päästä muka tapahtuvalla kaikkien atk-järjestelmien kaatumisella.

Todellisuudessa useimmat meistä kotimikron käyttäjistä tuskin edes huomaavat vuosisadan vaihtumista muusta kuin siitä, että tietokoneemme näyttää vuoden 1999 päätyttyä päiväyksenä vuotta 2000, kuten pitääkin.

Miksi tälle "tietokoneitten tuomiopäivä" -huuhaalle on suotu alan lehdissä niin paljon palstatilaa kuin on tapahtunut? Mistä oikein on kyse?

Vuosiluvussa on neljä numeroa

Tietokoneiden ja ohjelmien pelätään alkavan sekoilla vuosisadan vaihtuessa niissä tapauksissa, joissa järjestelmä tai ohjelma on käyttänyt päivämäärän tallennukseen vain vuosiluvun kahta viimeistä numeroa. Kun vuodesta 99 siirrytään vuoteen 00, tällaisten ohjelmien kannalta kalenteri näyttäisi kierähtäneen 99 vuotta taaksepäin sen sijaan, että on tullut yksi vuosi lisää.

Koti- ja pienyritysten käytössä yleisen pc-laitteiden ja niissä toimivien ohjelmien suhteen tämä ongelma kuitenkin on harvinainen. DOS- ja Windows-käyttöjärjestelmät kehittänyt Microsoft on näet alusta alkaen ottanut huomioon odotettavissa olevan vuosisadan vaihtumisen tallentamalla vuosiluvun nelinumeroisena lukuna – vaikka jotkut ohjelmat näyttävätkin ruudulla vain kaksi viimeistä numeroa.

Kuten kaikki mikronsa tyhjentyneen ns. BIOS-pariston uusimaan joutuneet tietävät, DOS-käyttöjärjestelmää käyttöön otettaessa se olettaa päiväykseksi 1.1.1980. Tämäkin vuosiluku on siis tallennettu neljällä numerolla.

Ohjelmat laskevat vuosiluvuilla

Monet ohjelmat käyttävät päiväystä tiettyjen asioiden, kuten laina-ajan ja koron laskentaan. Ohjelman on pystyttävä mm. määrittämään kahden päivämäärän välinen aika vuorokausina. Jos vuosiluku on tallennettu vain kahdella numerolla, tämä ei välttämättä aina toimi oikein.

Microsoft myy myös ohjelmia, joiden ominaisuuksiin ajan laskentakin kuuluu. Tällaisia tuotteita ovat mm. Access- ja FoxPro -tietokantaohjelmat sekä Excel-taulukkolaskin.

Access ja FoxPro osaavat vuosiluvut virheettömästi vuoteen 9999 saakka, mutta Excel "vain" vuoteen 2078 saakka. Ohjelmien päivitysversioiden ilmestymistahdin huomioon ottaen näyttää kuitenkin todennäköiseltä, että vuonna 2078 emme enää käytä 1990-luvulta peräisin olevia Excel-versioita.

Entä laitteiden sisäiset ohjelmat?

Käyttöjärjestelmän lisäksi mikroissa on muitakin osia, jotka käsittelevät päivämäärätietoa. Laitteissa on mm. sisäinen ns. kellopiiri, joka säilyttää tiedon kulloinkin vallitsevasta päivämäärästä ja kellonajan vaihtumisesta.

Kaikkein vanhimmissa pc-laitteissa ei ollut kelloa, vaan käyttäjän oli aina laitetta käynnistäessään näppäiltävä oikea päiväys ja kellonaika (DATE- ja TIME-komennoin). Ellei näin tehty, ohjelmat päiväsivät kaikki tallennettavat tiedostot 1.1.1980 ja kellonaikaan, joka käsitti tunnit ja minuutit tietokoneen käynnistyksestä tiedoston luontihetkeen saakka.

Noin 10 vuotta sitten sisäinen kello saatiin mukaan kaikkien laitteiden peruskokoonpanoon. Näissä tietokone saattoi unohtaa oikean päivämäärän ja kellonajan ainoastaan käyttäjän muutettua niitä tahallaan – tai näitä laitteen ns. BIOS-perustietoja ylläpitävän CMOS-piirin pariston ehtyessä.

Jos mikrosi on 80-luvulta ja epäilet sen BIOS-piirin kelpoisuutta tässä suhteessa, voit vaihtaa koneesi päiväykseksi tilapäisesti vaikkapa 31.12.1999 (DATE-komennolla: 12-31-99) ja kellonajaksi 23:59 (TIME-komennolla). Odotettuasi pari minuuttia kirjoitat uudelleen DATE. Jos päivämäärä nyt on 1.1.2000, laitteesi BIOS on kunnossa, ja voit turvallisesti palauttaa aikalaskurin nykyhetkeen.

Jos koneen ilmoittamaksi päiväykseksi on vaihtunut vaikkapa 1.1.1980, kannattaa ottaa yhteyttä laitteen myyjään (sekä tämän kirjoittajaan, jota kiinnostaa tietää, onko näitä vanhoja Award-BIOS-siruja vielä jossakin käytössä). BIOS-ohjelmointia voidaan korjata, tai koko CMOS-piiri voidaan vaihtaa uuteen.

Maatalousohjelmat ongelmattomia

Lähetin lokakuun alussa maatalousohjelmistojen valmistajille tiedustelukirjeen. Pyysin ilmoittamaan, toimivatko tällä hetkellä käytössä olevat ohjelmat ongelmitta myös 31.12.1999 jälkeen, ja ellei näin ole, miten nykyisten ohjelmaversioiden kanssa olisi meneteltävä.

Kaikki eivät ehtineet vastata tämän jutun painoon mennessä, mutta useimmat vakuuttivat, että nykyisten ohjelmien kanssa ei tule ongelmia. Mm. kirjanpito-ohjelmien ylläpitosopimuksiin sisältyvät vuotuiset päivitykset eivät siis ole tämän vuoksi välttämättömiä, vaikka muiden muutosten vuoksi varmaan hyödyllisiä.

Ne kolme ohjelmaa (Eemelin Poika, Frans Emil ja Poultry), jotka eivät ole vielä valmiita ensi vuosituhannelle, toimittavat korjauspäivityksen hyvissä ajoin ennen H-hetkeä.

Tietokanta- tai monitoimiohjelmilla omatoimisesti laadituissa sovelluksissa vuosituhannen vaihtuminen voi aiheuttaa ongelmia silloin, kun vuosi on mahdollista jättää kokonaan ilmoittamatta. Mikäli ohjelma tällöin tallentaa vuosiluvuksi esimerkiksi nollan, tietokone ei kolmen vuoden päästä mitenkään voi arvata, tarkoittaako kyseinen puuttuva tieto ajanlaskumme alkuhetkeä vai vuotta 2000.

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle