(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1997

METINFO – säädöksiä sähköisesti

Lainsäädäntö ja soveltamissäädökset muuttuvat alinomaa. Tyypillisesti laista tai säädöksestä muuttuu kerrallaan vain yksi tai muutama momentti.

Muuttuneet kohdat julkaistaan Editan (entisen Valtion painatuskeskuksen) säädöskokoelma-vihkoissa, joita pääsee selailemaan Internet-osoitteessa http:/www.edita.fi/sk.

Täydelliset säädökset, joissa kaikki muutetut kohdat on korvattu voimassa olevilla, ilmestyvät kirjan muodossa aivan liian harvoin ja cd-rompullakin (Suomen laki -CD) vain kerran vuodessa.

Lakeja soveltavien ammattilaisten, niin virkamiesten kuin neuvojienkin kannalta olisi tärkeää, että noudatettavat säädökset olisivat ajan tasalla ilman huomattavaa omaa työpanosta. Punakynän, saksien ja liiman käyttö omassa työssä tarvittavien pykäläkokoelmien pitämiseksi käyttökelpoisina tuntuu työvoiman tuhlaukselta.

Sähkösäädöksiä Editasta

Kun julkaisut kuitenkin käytännössä ovat jo olemassa myös sähköisessä muodossa, ajanmukaisten versioiden julkaisemisen ei pitäisi olla kovin vaikeaa.

Editasta eli entisestä Valtion painatuskeskuksesta on jo jonkin aikaa voinut ns. bittirahalla maksaa ja Internetin kautta imuroida säädöskokoelman vihkoja sähköisessä muodossa. Julkaisut ovat "näköispainoksia" ns. PDF-tiedostoina, joita voidaan katsella ja selailla Adoben ilmaisella Acrobat Reader -ohjelmalla.

PDF on paremmin standardoitu dokumenttien esitys- ja siirtomuoto kuin Microsoftin RTF tai jo käytöstä jäänyt IBM:n RFT/DCA. Näillä tekstin ulkoasu riippuu mm. käytettävästä tulostimesta ja sen ohjausohjelman käytettävissä olevista kirjasimista (fonteista). PDF-tiedosto sitä vastoin sisältää myös tekstin ulkoasun.

Mutta Oy Edita Ab:n myymät sähköiset säädösvihkot eivät ole sisällöltään käyttäjälle yhtään sen paremmassa muodossa kuin painotuotteina toimitetut. Nehän tulevat omalla kirjoittimella täsmälleen samansisältöisinä ja -näköisinä kuin alkuperäisjulkaisuista otetut valokopiot.

Metla näyttää mallia

Tammikuun lopulla julkistettu Metsäntutkimuslaitoksen Internet-palvelu menee askelen pitemmälle ja näyttää samalla muille laitoksille mallia, miten asiat pitäisi hoitaa.

METINFO-lakipalvelu sisältää ajantasaisen lakitekstikannan voimassa olevista metsä- ja ympäristösäädöksistä aihealueittain. Mukana on myös oikeuskäytäntöä sekä lakivalmistelumateriaalia.

Lakipalvelu on räätälöity erityisesti metsäalan ammattilaisille, ja se lienee jo julkistusvaiheessa kattavin metsäalan tietopalvelu Internetissä. Säädöstietokanta sisältää mm. hyperteksti-linkit hallituksen esityksiin, eduskunnan valiokuntien mietintöihin sekä oikeustapauksiin.

Lakitekstit pidetään ajan tasalla vähintään kaksi kertaa vuodessa. Säädösluetteloon on merkitty edellisen päivityskerran jälkeen tapahtuneet muutokset.

Tietokannan selaaminen on helppoa pää- ja alaotsikoista koostuvan hakujärjestelmän avulla. Mukana on myös toiminto, joka antaa automaattisesti luettelon kyseisen säädöksen soveltamista koskevista tai täsmentävistä lisäohjeista.

Kaikki tekstit voidaan tulostaa sellaisenaan omalla kirjoittimella. Sisällöstä voi myös kopioida osia omaan tekstinkäsittelyohjelmaan.

Miten palvelua käytetään

METINFO-lakipalvelu toimii Internetin kautta. Yhteys otetaan selaimella osoitteeseen HTTP://www.metla.fi/metinfo.

Pääsivulta löytyvät valinnat Tilasto-osio, Palveluosio ja Lakipalvelu. Tilasto-osiosta löytyy joukko julkisia, Suomen metsäsektoria kuvaavia tilastoja hinnoista ja hakkuumääristä ulkomaankauppaan. Tämä palvelu saadaan käyttöön toukokuussa.

Palveluosio on hakemisto, joka sisältää tiedot metsäalan palveluja tarjoavista yrityksistä. Sen toiminta-ajatuksena on metsäsektorin eri organisaatioiden välisen yhteistyön lisääminen ja ns. verkostotalouden kehittäminen. Nykyvaiheessa täältä löytyvät ainoastaan Pohjois-Karjalan läänin alueella toimivat yritykset.

Lakipalvelun käyttö edellyttää käyttäjäsopimuksen tekemistä Editan kanssa. Sopimus voidaan solmia sähköisellä tilauslomakkeella, jonka rekisteröinnin jälkeen tilaaja saa käyttäjätunnuksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Ensimmäisen yhteydenoton aikana käyttäjä määrittelee itselleen salasanan, jolla hän pääsee sen jälkeen käyttämään palvelua mistä mikrosta tahansa.

Aineiston kopiointi ja käyttö yrityksen, järjestön tai laitoksen omiin tarkoituksiin on vapaata tekijänoikeuslainsäädännön asettamissa rajoissa. Käyttäjä ei saa esimerkiksi myydä kolmannelle osapuolelle verkosta imuroimaansa aineistoa.

Palvelun hinta on metsänomistajan kannalta vielä liian korkea, mutta toimipaikkakohtaiset ryhmälisenssit isoille alan organisaatioille hankkinevat hintansa hyvinkin nopeasti.

(KUVA ILMAN TEKSTIÄ)

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle