(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1997

Windows-ohjelmien asentaminen

WinSu-viljelysuunnitteluohjelma esiteltiin tällä palstalla tasan kaksi vuotta sitten. Nyt on vuorossa kolmosversio.

Koska Windows-ohjelmien käyttöönotto ei aina suju ongelmitta, kokeilin tämän ohjelman asentamista seitsemään erilaiseen laitteeseen.

Ensimmäinen yritys tehtiin vuonna 1991 hankittuun kotimaiseen 25 MHz Sunlogix 386-mikroon, jossa on 8 MB keskusmuistia ja 12 MB tilaa vapaana C:-kiintolevyllä. WinSu ei kuitenkaan sille "mahtunut", koska asennusohjelma halusi sijoittaa tietyt ohjelman tarvitsemat. DLL-aputiedostot toisen kiintolevyn E:\-levyosioon, jossa Windows-järjestelmätiedostot sijaitsevat, mutta jonne ne siis eivät sopineet.

Asennusohjelma ei anna mahdollisuutta Windows-polun vaihtamiseen, joten tavallisen käyttäjän taidoilla ohjelmaa ei olisi saatu tähän laitteeseen asennetuksi lainkaan.

Toinen laite oli saman ikäinen Mikro-Mikko M326 386-prosessorein 4 MB:n keskusmuistein, käyttöjärjestelmänä DOS 5.0 ja Windows 3.1. Demo-version asennus kesti 15 minuuttia. Itse ohjelma toimi hitaasti, mutta muuten moitteitta.

Ohjelman 4. asennuskorpulla sijaitseva demo-version poisto-ohjelma sitä vastoin ei toiminut täydellisesti: levytilaa jäi vapaaksi 8,7 megatavua vähemmän kuin ennen WinSun asennusta. Poisto-ohjelma siivoaa vain C:\W3DEMO-hakemiston, mutta jättää Windows-hakemistoon lisäämänsä DLL-moduulit paikoilleen.

Asennusohjelman luoma ohjelmaryhmäikkuna kuvakkeineen jää myös jäljelle. Sen voi toki tuhota poistamalla kyseisen Windowsin GRP-tiedoston, mutta tätä kaikki käyttäjät eivät osaa tehdä.

* * *

Kolmas laite oli Toshiba T1910 486-sylimikro 4 megan keskusmuistilla, DOS 6.2 ja englanninkielinen Windows 3.1. Asennus kesti 12 minuuttia, ja itse ohjelma toimi hyvin. Demon poisto jätti 5,3 MB:n verran turhia ohjelmamoduuleita C:\WINDOWS\SYSTEM-hakemistoon.

Neljäntenä oli vuorossa ICL Mikro-Mikko Plus 33 MHz 486-prosessorilla ja 8 MB:n muistilla. Laitteesta oli juuri poistettu ohjelmia, ja Windows 95 herjasi käynnistyessään aputiedostojen puuttumisesta. Siksi DOS-ikkuna oli asennuksen aikana ohjeiden vastaisesti avoinna.

WinSun asennusohjelma huomauttikin, että asennusta ei voida suorittaa, koska COMDLG32.DLL-tiedosto puuttuu. Vaihdettiin siis DOS-tilaan, kopioitiin puuttuva tiedosto järjestelmälevykkeeltä SYSTEM-hakemistoon ja palattiin kesken jääneeseen asennukseen. Asennus jatkui sitten loppuun asti: laitetta ei tarvinnut edes käynnistää uudelleen, vaan kaikki toimi heti!

Demo-version poistamisen jälkeen levytilaa todettiin kadonneen 8,4 megatavua. Ohjelmaryhmäikkunakin jäi poistamatta.

* * *

Viides koelaite edusti raskainta sarjaa: Compaq Deskpro 133 MHz Pentium-prosessorilla, 16 MB muistia, käyttöjärjestelmänä DOS 6.2 ja Windows 3.11. Winsua ei kuitenkaan pystytty asentamaan, vaan asennusohjelma herjasi: "The file TYPELIB.DLL is out of date. This program requires a newer version."

Compaqin levyllä olevan DLL-tiedoston päiväys oli 15.8.95; tämän uudempia en tiedä Windows 3.11:een edes toimitetun. Sen vaihto 24.8.95 päivättyyn 95-versioon ei tilannetta korjannut.

Kyseinen tiedosto ei ollut WinSu:n asennusohjeen olettamalla tavalla kirjoitussuojattu; WinSu vain yksinkertaisesti kieltäytyi hyväksymästä Compaqin Windowsiin sisältyvää TYPELIB-moduulia, eikä suostunut asentamaan ohjelmaa.

Kuudes yritys tehtiin samanlaiseen Compaq Deskpro -mikroon, jossa käyttöjärjestelmänä oli Windows 95. Vaikka työasema oli verkossa ja pari ohjelmaakin asennuksen aikana ohjeiden vastaisesti auki, asennus sujui nyt ongelmitta. Asennusohjelma tosin ilmoitti korvanneensa toista kymmentä Windowsin .DLL-moduulia uudemmilla ja yllättävästi kaksi nimeltä mainittua vanhemmilla versioilla. WinSu ja kaikki muutkin ohjelmat toimivat silti moitteitta.

Asensin vielä WinSun omaan, 94-malliseen Compaq Presario 520 -kotimikrooni, jossa on 486-prosessori, 12 MB työmuistia ja Windows 95. Ohjeiden vastaisesti asennuksen aikana olivat avoinna Ms-DOS-kehote, F-Agent-virustutka sekä Alta Vista -hakurobotti. Asennus kesti viisi minuuttia: 24 näkyvää ja yksi piilotiedosto lisättiin Windowsin järjestelmähakemistoon, ohjelmaryhmäikkuna työpöydälle sekä käynnistyskomento Ohjelmat-valikkoon. Levytilaa hupeni 8,3 MB, ja kaikki toimi ongelmitta.

* * *

Kaikki kokeilussa käytetyt laitteet olivat käytössä, yhdessäkään ei tehty asennusohjelmalle mitään jäynää. Miten siis pitää suhtautua Windows-ohjelmaan, jonka saa asennetuksi vain viiteen mikroon seitsemästä?

Lukuisia Windows-ohjelmia erilaisiin laitteisiin asennettuani joudun toteamaan, että Winsun asennusohjelma edustaa hyvää keskitasoa. Kaikki Windows-ohjelmat vain yksinkertaisesti eivät enää toimi kaikissa laitteissa ja vanhoilla Windows-versioilla.

WinSu kuitenkin toimi jopa Nokian 4 megatavun 386-laitteessa Windows 3.1:llä ja olisi varmasti toiminut Sunlogixissakin, jos Windows-järjestelmähakemisto olisi sijainnut C:-levyllä. Windows 95:llä ohjelma saatiin asennetuksi kaikkiin laitteisiin kerta-ajolla silloinkin, kun järjestelmähakemistoa jouduttiin kesken kaiken täydentämään.

Demo-version poisto-ohjelman epätäydellinen toimintakaan ei ole poikkeuksellista. Monet muutkin Windows-ohjelmat "unohtavat" osan ohjelmamoduuleistaan levylle. Turhien tiedostojen poistamisen varmistamiseksi olisi aina syytä käyttää esimerkiksi CleanSweep- tai Uninstaller -asennuksen purkuohjelmia, joiden on tietenkin oltava käynnissä jo asennusta suoritettaessa.

Windows-ohjelmien hankintaa suunniteltaessa kannattaa aina pyytää nähtäväksi demo-versio. Jos se asentuu ja käyttäytyy moitteettomasti omassa mikrossasi, todennäköisesti myös oikea ohjelma toimii ainakin yhtä hyvin. Jos sitä vastoin demo-ohjelman käyttö aiheuttaa ongelmia tai se ei toimi lainkaan laitteessasi, lienee viisainta katsella muita vaihtoehtoja.

Edellä on käsitelty Windows-ohjelmien asennusongelmia käyttäen WinSu 3.0:aa vain esimerkkinä. Itse WinSu-ohjelmasta kerrotaan enemmän ensi numerossa.

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle