(C) Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1997

WinSu lannoitus- ja viljelysuunnittelu

Moni valmistaja on jo esitellyt tai aikoo lähitulevaisuudessa tuoda markkinoille ns. Windows-versiot tuotteistaan. Joissakin sovelluksissa, kuten karttaohjelmissa graafinen käyttöjärjestelmä antaa uusia mahdollisuuksia. Kaikille ohjelmille ei Windows- hiirestä kuitenkaan ole mitään varsinaista hyötyä.

Liperiläisen Pentti Kuokkasen WinSu-viljelysuunniteluohjelma on koodattu Windows-käyttöliittymään VisualBasic-kielellä jo vuosia sitten. Tänä keväänä ohjelmasta julkistettiin entistä ehompi 3.0-versio.

WinSu-ohjelmalla voidaan laatia peltolohkokirjanpito sekä suunnitella eri viljelykasvien kalkitus, lannoitus ja hivenlannoitus ympäristötuen edellyttämällä tarkkuudella. Ravinteet voidaan antaa pelkkänä karjanlantana, joten ohjelma sopii myös luomuviljelyyn siirtyville tiloille.

Laskennan pohjana voi käyttää edellisen vuoden viljelysuunnitelmaa, josta ravinteiden yli- ja alijäämät tulevat automaattisesti otetuiksi huomioon. Ohjelma muistaa jopa maahan kynnetyn oljen lahottamiseen tarvittavan lisätypen.

Ohjelmaan sisältyvät tiedot kauppalannoitevalikoimasta. Muutokset voidaan kopioida ohjelmaan suoraan Kemiran levykkeeltä. Viljavuustiedot voidaan niin ikään lukea suoraan Viljavuuspalvelun korpulta, mutta eihän eri lohkojen ravinnelukujen näppäily käsin mikään suuri urakka ole.

Pistokokein todettiin ohjelman laskevan oikein eli nykyisten suositusten mukaisesti.

Erinomaiset ohjeet

WinSu-ohjelman mukana tulee yhden A4-arkin mittainen asennusohje sekä 12-liuskainen käyttöohje. Moniste muistuttaa myös oman tilan tiedostojen varmuuskopioinnista levykkeille.

Täydelliset ohjeet sisältyvät tuttuun Windows-tyyliin itse ohjelmaan. Ohje-valikosta tai F1-näppäimellä esiin tuleva hyperteksti-käyttöohje on laaja ja seikkaperäinen. Linkit eri asiakokonaisuuksiin sekä aakkostettu sisällysluettelo toimivat hyvin.

Ensimmäiseksi esille tuleva sivu koskee parhaillaan esillä meneillään olevaa työvaihetta. Tilannekohtaiset ja muut opastesivut voi tulostaa paperillekin.

Ohjeiden ulkoasu on Windowsin mahdollistamalla tavalla siistin ja selkeä sekä kuvaruudulla että mustesuihku- ja matriisikirjoittimien tulosteina.

Asennusongelmia

Asennusohje on vähää vaille kiitettävä. Windows-ohjelmiin tottunut käyttäjä ei edes tarvitse ohjeita, näppäimistöllä kirjoitettava komento "a:asenna" on tavanomainen. Eri järjestelmäversiot sekä asennushetkellä mahdollisesti avoinna olevat ohjelmat voivat kuitenkin aiheuttaa ongelmia niin tämän kuin muidenkin Windows- ohjelmien asentamiselle.

Kokeilin WinSun asennusta kahdeksaan erilaiseen mikroon. Vain neljässä tapauksessa selvittiin ilman erityistoimenpiteitä. Yksi tapaus neljästä tosin oli käyttäjän oma vika: tietokoneesta oli vanhoja ohjelmia poistettaessa tuhottu vahingossa myös itse Windows-käyttöjärjestelmään kuuluvia osia. Windows 95 mahdollisti kuitenkin puuttuvien järjestelmätiedostojen kopioinnin DOS-tilassa ja asennuksen jatkumisen sen jälkeen.

Kahdeksannessa laitteessa asennus estyi kokonaan suositun Windows 3.1-apuohjelman, KM:ssä 12/95 esitellyn WinBar-tehtäväpalkin ollessa käytössä. Tämä on ensimmäinen tietooni tullut tapaus, jossa WinBar oli osallisena epäyhteensopivuusongelmassa.

Kaikki muutkin asennusmurheet koskivat Windows 3.1- ja 3.11-versioita. Windows 95 oli ongelmaton.

Tietokonetta uusittaessa ei siis kannata suin päin vaihtaa heti kaikkia vanhassa mikrossa hyvin toimineita ohjelmia uusiin versioihin. Ainakin Windows 95:n DOS-ikkunassa kaikki merkkinäyttöön tyytyvät vanhat ohjelmat toimivat yleensä ongelmitta, entistä nopeammin vain. Kirjoittimetkin tottelevat entisiä DOS-laiteohjaimia jopa silloin, kun Windowsin omat tulostusohjaimet ja -portit ovat määrittelemättä.

Kunnollinen demo

Winsun esittelyohjelma on toimiva, mutta sillä voidaan suunnitella vain kolmen eri kasvin lannoitus. Myyntiversio itse asiassa asennetaan aina demon "päälle" täydentämään esittelyversiosta puuttuva kasvilaji- ja lajikelista ravinnesuosituksineen.

Demoa kannattaa aina kokeilla ennen oikean ohjelman tilaamista. Jos esittelyversio asentuu ja toimii moitteettomasti, myös oikea ohjelma sopii tietokoneeseesi.

Ohjelman hinta ilman arvonlisäveroa on 600 markkaa plus alv, mikä tuntuu vain yhden asian ohjelmalle korkeanpuoleiselta. WinSu ei vielä osaa edes käyttää viljelyskarttoja, vaan se tuntee lohkot ainoastaan nimeltä.

Samalla ohjelmakopiolla on mahdollista suunnitella useamman tilan lannoitus. Tekijä jopa suosittelee tätä neuvoen, että ohjelma maksaa nopeasti hintansa, kun sillä tekee suunnitelmia myös muille tiloille maksua vastaan. Itse ohjelman saa silti asentaa vain yhteen tietokoneeseen kerrallaan.

KUVATEKSTIT:

Windows-ohjelmissa on yleensä hyvät tilannekohtaiset opasteet kooltaan säädettävässä ikkunassaan. Niin tässäkin.

WinSu-ohjelma tietää tärkeimpien viljelykasviemme lajike- ja maalajikohtaiset ravinnesuositukset.

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle