© Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1999

PIKATESTI:

Syntax 6.0 — tankeroenglantia tietokoneella

Ensimmäinen kotimikroissa toimiva suomi—englanti—suomi -käännösohjelma Syntax on ehtinyt 6-versioon. Ohjelmasta on iloa vähäisen tai välttävän kielitaidon omaaville, mutta ylioppilastutkinnon kielikoetta se ei vielä läpäisisi.

Kielitaidotonkin joutuu joskus ottamaan selvää vieraskielisestä tekstistä tai ilmaisemaan itseään muulla kuin omalla kielellään. Tietokone on avuksi, mutta tuskin tulee tässä(kään) työssä koskaan korvaamaan ihmistä.

Kielen rakennetta jäsentävä ohjelma purkaa lähdekielen virkkeet etsien ensin päälauseenjäsenet ja sen jälkeen niihin liittyvät määteet. Kohdekielen virkkeet rakennetaan sitten kokonaan uudestaan tämän kielen syntaksin ja kieliopin mukaisesti.

Nimestään huolimatta Syntax ei valitettavasti ole lauseita syntaktisesti jäsentävä ohjelma. Suomesta englantiin käännettäessä se ymmärtää kyllä verbien ja nominien taivutuspäätteet sekä liitepartikkelit, ja englannista suomeen kääntäessään se osaa korvata lähdekielen prepositiot vastaavilla sijapäätteillä. Mutta enempään se ei pysty. Ohjelma tunnistaa verbien persoonamuodot, mutta ei erota aikamuotoja eikä passiivia.

Sanajärjestys noudattelee usein lähdekieltä. Käännöksen taso on kuin vierasta kieltä vasta pari vuotta opiskelleen, joka ei hallitse kielioppia, mutta osaa käyttää sanakirjaa.

Syntax-ohjelman ulkonäkö ja asialliset suomen- ja englanninkieliset ohjeet ovat Windows95-käyttölogiikan mukaiset. Yläreunan painikkeet näyttävät nimensä, ja yleisilme tuo mieleen teksturin. Käännettävä teksti voidaan joko kirjoittaa ohjelman ylempään ikkunaan tai se voidaan tuoda siihen tekstitiedostona.

Muilla ohjelmilla laaditun tekstin tuonti onnistuu windows-tekstitiedostona tai rtf-muotoisena. Koska ohjelman tyypillinen käyttökohde lienee internetistä imuroidun, sanastoltaan vieraan tekstin suomentaminen, html- ja pdf-muodoista olisi varmaan enemmän hyötyä. Toivottavasti nämä saadaan mukaan seuraavaan versioon.

Tällaisenaan ohjelma kelpaa karkeisiin raakakäännöksiin, kuten vieraskielisten käyttöohjeiden ymmärtämisen avuksi. Suomesta englantiin kääntävä puoli toimii hieman paremmin, mutta ei silläkään luotua tekstiä kehtaa tarkistamatta lähettää minnekään.

Hyödyllisimmillään ohjelma on sanaluetteloiden ja erikoistermejä sisältävän lyhytvirkkeisen tekstin kääntämisessä. Noin 250.000 sanan sanasto sisältää runsaasti myös juridisia, kaupallisia ja teknisiä termejä, ja ohjelman ehdottamat käännösvastineet osuvat usein kohdalleen. Käyttökelpoisuutta lisää sanakirjan räätälöitävyys: käyttäjä voi lisätä puuttuvat tai täsmällisemmät käännösvastineet täydennyssanakirjaan, jota ohjelma käyttää ensisijaisesti oman perussanakirjansa sijasta.

Suorittimen teho ja työmuistin määrä vaikuttavat ratkaisevasti käännösnopeuteen. 100 MHz Pentium-mikrolla 16 megatavun työmuistissa tämä juttu kääntyi tankeroenglanniksi runsaassa minuutissa, mutta 386-mikro 8 Mt työmuistilla käytti samaan työhön kymmenkertaisen ajan.

Valmistaja: Blue Ball Oy, PL 197, 04401 Järvenpää, puh. 040 5028 366 blueball@clinet.fi, http://www.blueball.fi

Vaatimukset: 386-suoritin, Windows 3.1/95/98, 6 Mt kiintolevytilaa, 8 Mt keskusmuistia

Hinta: 695 mk

KUVATEKSTI:

Syntaxin ylempään ikkunaan voidaan kirjoittaa käännettävä teksti tai lukea se levytiedostosta. Käännös syntyy alempaan ikkunaan.

Takaisin juttuluetteloon

Tietotila Oy:n pääsivulle