© Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 1999

Korjausluku kehittyy

Orthografix-kielenhuolto-ohjelman uusi versio voidaan asentaa sekä suomen- että englanninkielisten Microsoft Word 97 ja Word 7.0 -ohjelmien yhteyteen. Se korvaa Wordin oman tarkistimen.

Lingsoft Oy:n Orthografix tuli markkinoille runsaat kolme vuotta sitten, ja silloin se toimi vain Word 7.0 -teksturin yhteydessä. Ohjelmasta olisi ollut enemmän hyötyä Wordin 6-versiolle, jonka oikoluku oli yhtä kelvoton kuin muinoisessa Word 2.0 for Windowsissa: vaikka asennuskorpuilla oli mukana Suomessa paranneltu DLL- ohjelmamoduuli, kuutos-Wordin asennusohjelma unohti ottaa sen käyttöön.

Orthografix terästää siis vain Windows 95-ja 98-järjestelmissä toimivia 32-bittisiä Word-tekstureita, joiden omatkin tarkistimet ovat käyttökelpoisia.

Sanastoa täydennetty

Kakkosversion sanavarasto on kasvanut, ja ohjelmaan kuuluu myös valinnainen 9.000 sanan teknis-kaupallinen lisäsanasto. Ilman lisäsanastoakin ohjelma se tunnistaa joitakin vanhalle versiolle vieraita uudissanoja, kuten karaoke, kännykkä ja salibandy.

Korjausehdotukset ovat silti joskus yhtä huvittavia kuin alkuperäisessä homonyymien eli kirjoitusasultaan samankaltaisten vaihtoehtojen etsimiseen perustuvissa ohjelmissa. Tarkistin ei mm. hyväksy uudissanaa ajonestin, vaan tarjoaa tilalle ajoeestin, ajonkestin, ajonostin tai ajotestin. Ubikinoni pitäisi sen mielestä olla unikinoni. Lobata-sanan tilalle se ehdottaa loata.

Ohjelma tuntee 200 yleisintä suomen- ja ruotsinkielistä sukunimeä. Harvinaisten sanojen lisääminen ei kuitenkaan varsinaisesti paranna tarkistimen käyttöarvoa.

Osaa taivutukset ja yhdyssanat

Orthografix on yhä pelkkä kirjoitusvirheiden etsintätyökalu, lauseenjäsennystä ja syntaksia se ei hallitse. Suomen kielen sijamuodot ja verbien taivutusmuodot se kuitenkin osaa.

Ohjelma hyväksyy kaikki teknisesti oikein muodostetut yhdyssanat, eikä nalkuta edes yli 64-merkkisistä uudissanoista.

Useimmat ilman yhdysviivaa kirjoitetut sanat kuten aamuuinti, linjaauto ja pommiisku tunnistettiin ja korjattiin oikein. Sanoja ampumaase ja arvoosuus Orthografix ei jostakin syystä osannut hahmottaa yhdyssanoiksi eikä ehdottaa niiden korjaamista yhdysviivan lisäämällä.

Lähes virheetön tavutin

Jopa lehtitalojen ja kirjapainojen käyttämät taitto-ohjelmat rivittävät joskus suomen kieltä miten sattuu. Painotuotteen rivinlopuista näkee, mitä tavutusohjelmaa on käytetty ja onko sitä täydennetty poikkeussanastolla, joka toisinaan aikaansaa entistäkin hullumpia tavujakoja.

Orthografix 2 tekee äärimmäisen vähän rivitysvirheitä. Ohjelman todetessa yhdyssanan olevan loogisesti katkaistavissa useammasta eri kohdasta se ei käytä kumpaakaan tulkinnanvaraista tavurajaa, vaan rivittää vain edellisen tai seuraavan varman tavun lopusta: kai- vosauk-ko, val-tionyh-tiö.

Löytää myös välimerkkivirheet

Orthografix tarkkailee välimerkkien oikeaa käyttöä ja huomauttaa välilyönnin puuttumisesta pisteen ja pilkun jälkeen sekä virheellisestä välinäppäimen käytöstä huuto- tai kysymysmerkin ja sitä edeltävän sanan välissä.

Suomenkieliseen Word 97:ään sisältyy jo oikeinkirjoituksen tarkistin, joka tuntuu yhtä tarkalta kuin Orthografixin ykkösversio. Uusi versiokaan ei suostu toimiman uuden Office 2000:n beta-versiossa eikä myöskään vanhan Word 6.0:n kanssa.

Lingsoft kertoo suunnittelevansa ohjelmastaan Macintosh-versiota. Vaikka suomenkielinen Microsoft Word on tekstinkäsittelyn markkinajohtaja, tai ehkä juuri siksi Orthografixin tulevaisuuden markkinat voisivat olla muualla.

Jos Orthografix saataisiin ympätyksi WordPadiin, tämä Windowsiin sisältyvä ilmainen teksturi kelpaisi yhä useamman kotikäyttäjän työvälineeksi. Ja täydentämällä huokeaa, mutta käyttöliittymältään vieraskielistä StarOfficea oikeinkirjoituksen tarkistimella tästä ohjelmapaketista tulisi entistäkin varteenotettavampi vaihtoehto Microsoftin kalliille toimisto-ohjelmille. Samalla päästäisiin ehkä eroon Wordin rajapintojen lisäohjelmallekin aiheuttamista kömpelyyksistä.

KUVATEKSTIT:

Orthografix asennetaan Word-teksturin oman oikeinkirjoituksen tarkistimen tilalle. Se merkitsee virheellisiksi luulemansa sanat samalla tavalla eli punaisella aaltoviivalla alleviivattuina. Myös korjausehdotukset esitetään samannäköisessä valikossa.

Synonyymisanasto tarjoaa vaihtoehtoiset ilmaukset tyylikkäästi samassa taivutusmuodossa kuin korvattava sana on.

ORTHOGRAFIX 2

Valmistaja: Lingsoft Oy

Lisätiedot: www.lingsoft.fi

Vaatimukset: 486 ja 16 MB keskusmuistia, Win 95, 98 tai NT 3.51, 5 Mt kiintolevytilaa

Hinta: 652,84 mk

ARVIO

Käyttöarvo **** (4)

Tekninen toteutus *** (3)

Vastine hinnalle ** (2)

Tietotila Oy:n pääsivulle