© Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 2004

KM Rakennusmaailma -lehdessä 3/2004 piti ilmestyä seuraavat, sen päätoimittajan jo marraskuussa 2003 tilaamat artikkelit:

Maatilan langattomat ja langalliset lähiverkot

ja

Talousrakennusten atk-valvontajärjestelmät

Kumpaakaan ei tässä lehden numerossa kuitenkaan julkaistu.

Yhtyneet Kuvalehdet on maksanut näistä artikkeleista yhteensä 1020 euroa, mikä tietenkin on köyhän freelance-toimittajan kannalta miellyttävää.

Mainitusta rahasuorituksesta seuraa kuitenkin se, että kirjoittajalla ei ole mahdollisuutta kolmeen kuukauteen julkistaa ilmestymättä jääneitä tekstejä missään muissakaan tiedotusvälineissä eikä edes näillä internet-sivuilla.

Kyseiset artikkelit käsittelivät ainoastaan otsikkojen mukaisia teknisiä asioita, joten mitään järjellistä syytä näiden tekstien hyllyttämiseen ja sensurointiin ei ole kirjoittajan tiedossa.

Kirjoittajaa on muistutettu siitä, että Yhtyneet Kuvalehdet korvasi vuoden 2002 aikana kaikki aikaisemmat freelance-julkaisusopimukset — myös KM-Mikropalstan vuodesta 1990 saakka voimassa olleen, alkuperäisen sopimuksen — omalla vakiotekstillään, johon on mm. lisätty pykälä: "Nämä ehdot eivät merkitse Lehden sitoutumista hyväksymään ja julkaisemaan sille tarjottua aineistoa."

Tähän pykälään vedoten Käytännön Maamiehen päätoimittaja ilman edeltävää sunnittelua yllättäen lopetti "ylhäältä" saamansa määräyksen mukaisesti Mikropalstan lehdestään, ja julkaisukielto näyttää sittemmin laajentuneen koskemaan myös kirjoittamaani rakennusteknistä aineistoa.


LISÄYS lokakuussa 2005:

Molemmat artikkelit ilmestyivät lopulta KM:n 12. numerossa 7.10.2005 ajanmukaistettuina kansijuttuina "Langaton verkko maatilalle" ja "Maatilan valvonta- ja hälytysjärjestelmät".

Ensimmäisen tekstin tekijäksi on merkitty "ALEKSI VÄHIMAA", joka on Yhtyneitten Kuvalehtien julkaiseman Enter-lehden toimituspäällikkö ja Käytännön Maamies -lehdessä epäsäännöllisesti ilmestyvän "Pc-laari"-kolumnin vakituinen kirjoittaja. Aleksi Vähimaa on pyytänyt mainitsemaan tällä palstalla, että hänelle ei ole edes näytetty yllä mainittua artikkeliani, vaan hänen kirjoittamansa teksti on alusta loppuun omaa tuotantoa.

Myös "Maatilan hälytinratkaisut" -artikkeli lienee täysin sen tekijöiksi merkittyjen henkilöiden omaa työtä, koska siinä on mainittu myös pari uudehkoa järjestelmää, jotka alkuperäisestä tekstistä puuttuivat.

Luulisi olevan hieman noloa käyttää päätoimittajan titteliä ja vakuutella "päätän yhä itse lehteni sisällöstä" lehtitalossa, jossa Julkaisujohtaja tai Palvelujohtaja sanelee päätoimittajille jopa sen, ketä avustajia he saavat käyttää... Omalla henkilökunnalla on luonnollisesti etusija, koska kuukausipalkan tullessa muista tehtävistä juttujen hinnoittelussa on näin ollen helppo polkea varsinaisten freelance-toimittajien palkkiosuosituksia.


Tietotila Oy:n pääsivulle