© Olavi Kanervisto & Tietotila Oy 2003

KUVATEKSTI:
 
Varastetulla matkapuhelimella ehdittiin
Espanjassa saada aikaan lähes 70 euron
puhelinlasku, ennen kuin liittymä saatiin
mykistetyksi.
Numeroiden joukossa saattaa olla varastetun
tavaran markkinointiorganisaatioon kuuluvia
henkilöitä, varkaan sukulaisia ja tuttavia
tai kaikkia edellä mainittuja.
KUVA:
0021222563654
0021265336603
0021239315304
0021267872030
0092515471865
0021253821821
0021261880258
659141331
0032474776847
610854924
677241867
00393398508630
651076812
0021265336603
00923009566475
0032498325963
0032498325963

Miksi Sonera suojelee rikollisia?

Poliisin mielestä rikostutkintaa auttavien teletunnistetietojen saaminen Soneralta on niin vaivalloista, että pienten omaisuusrikosten kyseessä ollen sitä ei viitsitä edes yrittää. Sonera vakuttaa noudattavansa voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka turvaa rikoksesta epäillyn yksityisyyden suojaa paremmin kuin poliisin mahdollisuuksia saada apua omaisuusrikosten selvittämiseksi.

 

Suomalaisryhmä joutui röyhkeiden varkaiden uhriksi vilkkaalla Barcelonan  lentokentällä. Rikoksen toteutus oli ilmeisen ammattimainen, ja menettelytapakin selvisi vasta jälkeen päin.

Lentoasemalla toisteltiin kuulutuksia, joissa varoiteltiin taskuvarkaista. Työhönsä tympääntyneeltä vaikuttavan poliisin toimistossa katoamisilmoituslomakkeita jonottavien matkustajien määrä vahvisti vaikutelmaa siitä, että alueella olisi toiminnassa ahkera varasliiga.

Turvatarkastuksen yhteydessä kadonneen omaisuuden joukossa oli  matkapuhelin. Liittymän lopullinen mykistäminen onnistui vasta paluulennon saavuttua Helsinkiin.

Kahdessa tunnissa varastetulla puhelimella oli kuitenkin ehditty jo soitella lähes 70 euron puhelut. Vaikka kännykän omistaja arvelikin, että moinen summa ei olisi voinut noin lyhyessä ajassa kertyä muusta kuin ns. aikuisviihdepalveluista, Soneralta tilattiin kuitenkin erittely tuon päivän puheluista.

Liittymän haltijan hämmästykseksi lista sisälsi 15 eri numeroa, jotka vaikuttivät yksityisiltä. Siksi varkauden uhri yritti täydentää Espanjassa tehtyä rikosilmoitustaan paikallisen poliisiviranomaisen luona ehdottaen, että poliisi hankkisi teletunnistetiedot, joista viimeisiä numeroita ei olisi peitetty, ja toimittaisi ne edelleen Espanjan poliisille. Joukosta löytyisi kenties sikäläisille viranomaisille ennestään tuttuja nimiä, ja luettelosta saattaisi siten olla apua varastetun tavaran välittäjien selvittämisessä.

Avuntarjous ei kuitenkaan kelvannut. Poliisi valitteli, että Suomessa tutkintaviranomaisten on käytännössä erittäin hankalaa saada teletunnistetietoja käyttöönsä muutoin kuin oikeuden päätöksellä vakavien henkirikosten tai huumekaupan tutkinnan yhteydessä. Edes asuntomurron yhteydessä varastetun matkapuhelimen tietoja ei Soneralta ollut saatu.

Rikoksesta epäillyn yksityisyyden suoja on siis Suomen nykyisen lainsäädännön mukaan tärkeämpää kuin rikosten selvittäminen. Tämän tuntuvat myös eteläisemmissä EU-maissa toimivat rikolliset tietävän, muutenhan varastettua matkapuhelinta tuskin uskallettaisiin käyttää yksityisnumeroihin soittelemiseen.

 

Omistaja voi saada teletunnisteet

Sonera kieltäytyi aluksi antamasta täydellisiä numeroita edes rikoksen uhrille. Liittymän haltijahan ei yleensä saa tunnistetietoja edes oman laskutuksensa perustana olevista puhelinnumeroista.

Neuvoin puhelimen omistajaa kieltäytymään laskun maksamisesta, ennen kuin hänelle ilmoitettaisiin, mihin numeroihin soitetuista puheluista viimeisen päivän laskutuksen väitetään kertyneen.

Tällöin vasta selvisi, että eduskunta on unohtanut lakiin rikollisten yksityisyyttä uhkaavan porsaanreiän: mikäli laskun loppusumma on yli kaksinkertainen edellisen laskutusjakson vastaavaan summaan verrattuna, operaattori on vaadittaessa velvollinen selvittämään kiistanalaisen laskutuksen perusteen aina täydellisiä numerotietoja myöten.

Tässä tapauksessa laskun periminen varkauden uhrilta oli Soneralle tärkeämpää kuin rikollisten suojelu, ja se siis ilmoitti täydelliset numerot.

Seura julkaisee ohessa tämän listan, joka ajoissa Espanjan poliisin tietoon saatettuna olisi saattanut edesauttaa ammattimaisen varasliigan tai varastetun tavaran kätkentäorganisaation kiinni jäämistä. Toimitus korostaa kuitenkin, että ainoa näitä puhelinnumeroita yhdistävä tekijä on se, että ne on soitettu varastetusta matkapuhelimesta kahden tunnin kuluessa rikoksen tapahtumisesta. Osa numeroista saattaa siis kuulua rikollisliigalle, mutta yhtä hyvin mukana saattaa olla vaikkapa varkaan vaimon, tyttöystävien tai prostituoitujen numeroita.

 

Sonera sanoo noudattavansa lakia

Soneralta ilmoitetaan, että operaattori auttaa poliisia täsmälleen sen verran kuin lainsäätäjä on edellyttänyt, ei enempää eikä vähempää. Mikäli  halutaan muuttaa nykyistä suhdetta rikollisten ja rikoksen uhrien oikeusturvan välillä, se on eduskunnan tehtävä.

Kehitysjohtaja Marja-Liisa Virtanen Telia-Sonera Oyj:n Laki- ja regulaatioyksiköstä vastasi kysymyksiimme sähköpostitse seuraavaa:

"Viitaten hetki sitten käymäämme keskusteluun haluan todeta, että tapauksessanne, jossa matkaviestimenne on anastettu, soveltuu tunnistamistietoihin seuraava lainkohta:

Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta 18 §: Tunnistamistietojen luovutus viranomaisille

Poliisilla on 7 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden estämättä oikeus saada:
1) ...
2) tilaajan suostumuksella matkaviestimestä lähetettyjä viestejä koskevat tunnistamistiedot siltä osin kuin se on tarpeen sellaisen rikoksen selvittämiseksi, jonka johdosta matkaviestin tai siinä käytetty liittymä on oikeudettomasti toisen hallussa.

Voitte siis viitata tähän 18 § 1 momentin 2)-kohtaan ollessanne yhteydessä poliisiin. Annamme poliisille kaikki ne tiedot, jotka heillä on lain mukaan oikeus saada.

Ko. §:ssä on siis muitakin yleisimpiä tilanteita (lähestymiskiellon rikkominen, ilkivalta, hätäpuhelut), joissa tunnistamistietojen antaminen poliisille on mahdollista ilman, että pakkokeinolain 5a luvun melko tiukkojen kriteereiden on täytyttävä. Tuo 5a luku on otsikoltaan 'telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu' ja sen 3 §:ssä on yleisenä tiedonsaantiedellytyksenä mainittu se, että rikoksesta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta.

Matkaviestimen anastamistapauksessa tuo neljän kuukauden minimirangaistus ei siis toteudu, mutta apuun tulee tuo laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta, joka sallii 18 §:n erityistapauksissa tunnistamistietojen luovuttamisen.

Toivottavasti tämä selkeyttää tätä melko vaikeahkoa pykäläviidakkoa."

KUVATEKSTI:

Varastetulla matkapuhelimella ehdittiin Espanjassa saada aikaan lähes 70 euron puhelinlasku, ennen kuin liittymä saatiin mykistetyksi. Numeroiden joukossa saattaa olla varastetun tavaran markkinointiorganisaatioon kuuluvia henkilöitä, varkaan sukulaisia ja tuttavia tai kaikkia edellä mainittuja.


Tämän jutun freelance-toimittaja onnistui myymään Yhtyneille Kuvalehdille joulukuussa 2003, ja lehtitalo maksoi siitä sovitun palkkion. Vuodenvaihteessa lehti kuitenkin sai uuden päätoimittajan, joka hyllytti tämän kolmen liuskan mittaisen tekstin: "Juttu on liian pitkä ja monimutkainen Seurassa julkaistavaksi."

Vanha, kunnianarvoisa lehtitalo näyttää nopeasti omaksuneen media-alan uudet tuulet Seiska- ja Katso-lehtien malliin: lyhyitä, sisällöttömiä juttuja tyhjänpäiväisistä ihmisistä, eikä missään tapauksessa mitään sellaisia kriittisiä kannanottoja, joista suuri ilmoittaja-asiakas saattaisi pahastua.


Tietotila Oy:n pääsivulle