Eurolaskin

Muuntaa vanhat Suomen markat euroiksi tai päinvastoin.

Voit syöttää summan numeronäppäimin tai käyttää hiirtä.Painikkeella "Mk" laskin muuntaa markkoina syötetyn summan euroiksi,
ja "e"-painikkeen käyttö muuntaa euroina syötetyn summan markoiksi.
HUOM: Käytä desimaalierottimena PISTETTÄ (.) pilkun asemesta!

Tämän laskimen lahjoitti Sinulle TIETOTILA OY.